H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Οι εκπρόσωποι Τύπου: τα πρόσωπα της Προεδρίας
29.06.2012, 17:57 (CET)
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις  για την Κύπρο. Μια από τις προκλήσεις αυτές είναι πώς θα τηρούνται ενήμεροι οι ντόπιοι δημοσιογράφοι και οι  ανταποκριτές που εδρεύουν στις Βρυξέλλες για τις συζητήσεις και αποφάσεις που θα λαμβάνονται και που μπορεί να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή μας και στην πορεία της Ευρώπης ως συνόλου. Γνωρίστε τα πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε αυτό  το έργο για την Κυπριακή Προεδρία

Για να αντιμετωπίσει  το πλήθος των δημοσιογράφων διαφόρων ειδικοτήτων και τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που πρέπει να παρέχεται , η Κυπριακή Προεδρία του  Συμβουλίου  έχει διορίσει τρεις  Εκπροσώπους Τύπου. Έναν στην Κύπρο – τον κ. Κώστα Γεννάρη – και δυο στις Βρυξέλλες- τον κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και την κα Μαριάννα Καραγιώργη.

 «Είμαστε ενθουσιασμένοι  γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσουμε  ως Εκπρόσωποι της Κύπρου και να προσφέρουμε μια πραγματική υπηρεσία στη χώρα μας.  Οι Βρυξέλλες αποτελούν κέντρο για δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο», λέγει η κα Καραγιώργη.

 Το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αποτελεί μια πρόσθετη πρόκληση για όλους.

«Η εμπειρία της Προεδρίας είναι πρωτόγνωρη για την Κύπρο» λέει ο Κώστας Γεννάρης, «αλλά πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε ώριμο κράτος μέλος της ΕΕ με το να ανταποκριθούμε σωστά στα θεσμικά καθήκοντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της προεδρεύουσας χώρας».

Τα καθήκοντά του κ. Γεννάρη  ως Εκπροσώπου Τύπου της Προεδρίας στην Κύπρο περιλαμβάνουν την ενημέρωση των Ευρωπαίων αξιωματούχων  και των δημοσιογράφων που επισκέπτονται την Κύπρο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία μιας θετικής και αξέχαστης  εμπειρίας για όσους επισκέπτονται την Κύπρο με την ευκαιρία της Προεδρίας,».

Έντιμος Διαμεσολαβητής

Ένα σημείο που τονίζουν και οι τρείς Εκπρόσωποι Τύπου είναι ότι η Κύπρος δεν έχει κρυφή ατζέντα και θα προωθήσει αποκλειστικά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου κατά το διάστημα που θα ασκεί την Προεδρία. Είναι αποφασισμένη να ενεργεί ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής για την εξεύρεση κοινών θέσεων και συμβιβασμών μεταξύ των κρατών μελών.  Η Κύπρος θα κριθεί από την ικανότητά της να διαπραγματευθεί  αποτελεσματικά λύσεις που θα είναι  αποδεκτές και χρήσιμες για όλα τα κράτη μέλη και να προωθήσει περίπλοκα θέματα όπως το Πολυετές  Χρηματοδοτικό Πλαίσιο, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και άλλα.

Στις Βρυξέλλες ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου  για θέματα της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων II  (COREPER II) που ασχολείται κυρίως με πολιτικά, χρηματοδοτικά θέματα και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ η κα. Μαριάννα Καραγιώργη θα είναι η εκπρόσωπος τύπου για θέματα της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων Ι (COREPER I) που ασχολείται βασικά με κοινωνικά και  τεχνικά  ζητήματα.

Σκοπός και των δύο είναι να ενημερώνουν τους ανταποκριτές στις Βρυξέλλες για όλα τα τεκταινόμενα που αφορούν την Προεδρία, δίδοντας άμεσες, συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις  για τα Συμβούλια Υπουργών. Αξίζει να σημειωθεί  ότι για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στον τεράστιο όγκο εργασίας  έχει αυξήσει  τον αριθμό των προσώπων που εργοδοτούνται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της  από 80  στα 230 κατά τη διάρκεια της  Προεδρίας.

Μια 24/7 Online Προεδρία

Στην πράξη οι εκπρόσωποι τύπου της Κυπριακής  Προεδρίας  αναμένεται να είναι στη διάθεση των αντιπροσώπων του τύπου ολόκληρη την εβδομάδα σχεδόν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Μπορεί κάποιος να μιλά για μια 24/7 online Προεδρία.

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί ότι η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για την Κύπρο.

«Μια πετυχημένη Προεδρία θα ενισχύσει διεθνώς  το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Μέσα από το θεσμό της Προεδρίας, η Κύπρος θα επαναβεβαιώσει την Ευρωπαϊκή της ταυτότητα και τον προσανατολισμό της», κατέληξε.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234