H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο – Γνωρίζοντας τους εμπειρογνώμονες στις Βρυξέλλες
10.09.2012, 14:10 (CET)
Συμμετέχουν και προεδρεύουν, ως εμπειρογνώμονες, σε περισσότερες από 150 επιτροπές και συμβούλια που προετοιμάζουν τα Κορεπέρ και τις συναντήσεις των Συμβουλίων των Υπουργών. Είναι οι «πρωταγωνιστές», οι οποίοι πρέπει να επιλαμβάνονται όλων των προκλήσεων και να είναι ενήμεροι για κάθε πρόοδο και νέα τεχνολογία στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Απόψε, οι δημοσιογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κάποιους από αυτούς, στην εκδήλωση με τίτλο «Γνωρίζοντας τους εμπειρογνώμονες», η οποία οργανώνεται από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Δύο εξ αυτών είναι ο κ. Νικόλας Λυρακίδης και ο κ. Μάριος Στεφανίδης. Ο κ. Λυρακίδης είναι Σύμβουλος Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών και συντονίζει την ομάδα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία ενώ ο κ. Στεφανίδης είναι Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών και συντονίζει ζητήματα που εμπίπτουν μέσα στις αρμοδιότητες του ECOFIN.

Γιατί μια εκδήλωση με την ονομασία «Γνωρίζοντας τους εμπειρογνώμονες» θεωρείται σημαντική;

Στεφανίδης: Ελπίζουμε σε μια γνωριμία και μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων με τους δημοσιογράφους, αφού η δουλειά μας συχνά είναι συνυφασμένη. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, την αιτιολόγηση και τις συνέπειες συγκεκριμένων ψηφισμάτων και τροποποιήσεων, καθώς επίσης και να φανούν τα πρόσωπα πίσω από τα έγγραφα.

Λυρακίδης: Θα είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να εξηγήσουμε συνοπτικά στους δημοσιογράφους  ποιοι είναι οι σημαντικότεροι φάκελοι στην αντζέντα μας, να τους ενημερώσουμε σχετικά με την πρόοδο που γίνεται, να επαναλάβουμε τους σκοπούς και τους στόχους μας ως η τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και να ανταλλάξουμε στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω επαφές στο μέλλον, όταν αυτές κριθούν απαραίτητες.

Στεφανίδης: Όλα αυτά αναμένουμε να γίνουν σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, όπου όλοι θα μπορούν να είναι περισσότερο αυθεντικοί από ό,τι συμβαίνει σε επίσημες συναντήσεις.

Ποια είναι τα καθήκοντά σας ως «εμπειρογνώμονες»;

Λυρακίδης: Το να είσαι Σύμβουλος ή Ακόλουθος, δηλαδή ειδικός στον τομέα σου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες απαιτεί να έχεις ένα πολύ απαιτητικό και διαδραστικό ρόλο που  χαρακτηρίζεται από πολλές ευθύνες, προκλήσεις, μεγάλο όγκο εργασίας, έρευνα, σχεδιασμό, οργανωτικότητα, διαχείριση του χρόνου και συναντήσεις. Οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο γι’ αυτό και δεν έχουμε σταθερά ωράρια. Αν μια δουλειά χρειάζεται να γίνει, θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε ώρα και μέρα.

Πώς διαφοροποιείται η εργασία σας τώρα που η Κύπρος βρίσκεται στην Προεδρία;

Στεφανίδης: Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας δεν είμαι μόνο ο αντιπρόσωπος της Κύπρου. Τώρα χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και των 27 Κρατών Μελών. Τώρα η αντιπροσωπεία πάει πέρα από τις εθνικές μας θέσεις και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να τις αγνοεί για το καλό της ευρύτερης συμφωνίας. Συνεπώς οι διαφορές δεν βρίσκονται μόνο στην καθημερινή δουλειά, η οποία είναι επιβαρυμένη, ακόμα και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά περισσότερο στην οπτική γωνία με την οποία βλέπεις τα πράγματα, ως Προεδρία του Συμβουλίου.

Λυρακίδης: Γίνεται πιο σοβαρή και σημαντική. Βρισκόμαστε στην Προεδρία, κάτι που σημαίνει πως όλα τα φώτα αυτή την περίοδο είναι στραμμένα πάνω μας. Όλοι αναμένουν να ηγηθείς, να λύσεις κάθε πρόβλημα που προκύπτει, να σκεφτείς και να προτείνεις συμβιβασμούς. Όλη η κοινοτική νομοθεσία, κανονισμοί, οδηγίες, πολιτικές αποφάσεις κλπ, συζητούνται πρώτα εκτενώς στις διάφορες ομάδες εργασίας.

Πώς θα περιγράφατε τον ρόλο των ομάδων εργασίας εντός του Συμβουλίου, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτόν;

Στεφανίδης: Οι ομάδες εργασίας είναι ο χώρος όπου μια νομοθετική πρόταση η οποία φαίνεται τέλεια στο χαρτί, ξαφνικά συζητείται από όλους στο δωμάτιο οι οποίοι την κάνουν να μοιάζει εν πρώτοις απαίσια! Πέρα απ’ την πλάκα, οι ομάδες εργασίας αποτελούν την κατάλληλη ευκαιρία για κάθε κράτος μέλος να εργαστεί ούτως ώστε η εκάστοτε νομοθετική πρόταση να καταστεί λειτουργική στο εθνικό περιβάλλον. Όλες οι εθνικές σκέψεις και ανησυχίες εκφράζονται εδώ και σε κάποιες περιπτώσεις είναι έντονες στο τι μπορεί και δεν μπορεί να γίνει, τι χρειάζεται να γίνει και τι δεν θέλει κανείς να κάνει αλλά όλοι πρέπει να το κάνουμε.

Λυρακίδης: Απλώς για να δώσω μια εικόνα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 200 διαφορετικές ομάδες Συμβουλίου που εργάζονται στις Βρυξέλλες. Οι εμπειρογνώμονες κάθονται μαζί με την Επιτροπή και δουλεύουν για καλύτερες νομοθεσίες προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Μέσω ομοφωνίας ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη, προσπαθούμε να φέρουμε ενώπιον των Μονίμων Αντιπροσώπων μας στις Κορεπέρ I και II, τους υπουργούς μας (στα διάφορα Συμβούλια) και στους Επικεφαλής των Κρατών, τις καλύτερες δυνατές νομοθετικές προτάσεις (σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και άλλους Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ΕΕ), ούτως ώστε να φτάσουμε σε πολιτικές συμφωνίες οι οποίες να υποστηρίζουν πάντα την ΕΕ και τα συμφέροντα των πολιτών της.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις της δουλειάς;

Λυρακίδης: Η Κύπρος βρίσκεται για πρώτη φορά στην Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για μας να αποδείξουμε ότι μια μικρή, περιφερειακή, ευρωπαϊκή χώρα, παρά την τρέχουσα οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση στην ήπειρο, θα μπορέσει να εκπληρώσει επιτυχώς τους στόχους της, παίρνοντάς την ένα βήμα πιο μπροστά στην προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη. Ως μπροστάρηδες σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι εκτίθενται καθημερινά σε διάφορα «πεδία μάχης» στην καρδιά της Ευρώπης, αισθανόμαστε αυτή την ευθύνη περισσότερο από άλλους. Επιπλέον, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για κάποιους από μας, να συμπεριφερόμαστε με υπεύθυνο και επαγγελματικό τρόπο, να μπούμε στο πετσί αυτού του ηγετικού ρόλου και να κάνουμε τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται.

Όλοι οι συνάδελφοί μας στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι, είναι επαγγελματίες και πάνω απ’ όλα είναι περήφανοι Κύπριοι και Ευρωπαίοι. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε όλους και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα έχουμε μια από τις πιο επιτυχημένες προεδρίες.

Φυσικά, όπως και σε κάθε μάχη,  η δουλειά είναι ομαδική. Δεν θα μπορούσαμε να «παλεύουμε» μόνοι. Όλοι οι υπόλοιποι, είτε είναι ειδικοί στη Λευκωσία, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι, τα υπουργεία, οι βοηθοί και πολλοί άλλοι επαγγελματίες είναι εξίσου σημαντικοί στην αποστολή για να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Υπάρχει η ανάγκη συνδυασμού γνώσεων, εμπειριών, οργανωτικών, πολιτικών και διπλωματικών δεξιοτήτων.

Μάριε, ασχολείσαι με τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Ποιες συγκεκριμένες προκλήσεις προσθέτει στα καθήκοντά σου η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση;

Στεφανίδης: Είναι μια δύσκολη συγκυρία για την Ένωση, με πρωτοφανή πίεση και τα θέματα του ECOFIN βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτό σημαίνει πως το πρόγραμμά μας πρέπει να είναι συγκεντρωμένο, αλλά και ευέλικτο, καθώς υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις οι οποίες χρειάζονται παρακολούθηση και είναι η άμεση αντίδραση με την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής είναι επιτακτική. Χρειάζεται να δίνονται άμεσες απαντήσεις σε ευαίσθητα θέματα και η δουλειά μας αξιολογείται συνεχώς. Επιπρόσθετα πρέπει να βρούμε νέες εργασιακές μεθόδους που να συνδυάζουν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας, καθώς προετοιμάζουμε προτάσεις οι οποίες θα φτάσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όλα αυτά αποτελούν πρόκληση για μας, είναι όμως αρκετά ενδιαφέρον να προέρχεσαι από τόσο μικρή χώρα και να αντιμετωπίζεις αυτά τα σημαντικά ζητήματα, με κύριο στόχο να ξεπεραστεί η τεράστια κρίση η οποία επηρεάζει τις ζωές όλων μας.

Φωτογραφίες: Πάνω: Ο κ. Νικόλας Λυρακίδης μπροστά από την είσοδο του κτιρίου Justus Lipsius
                           Δεξιά: Ο κ. Μάριος Στεφανίδης στο γραφείο του

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237