H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει Προς μια Καλύτερη Ευρώπη
02.07.2012, 16:16 (CET)
Το όραμα και οι επιδιώξεις της Κυπριακής Προεδρίας παρουσιάστηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες από τον Υφυπουργό, Πρέσβη Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη, ο οποίος τόνισε ότι η Προεδρία θα εργαστεί Προς μια Καλύτερη Ευρώπη. Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας παρουσιάστηκαν σε κοινή διάσκεψη τύπου με το Δανό Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην ΕΕ, Πρέσβη Jeppe Tranholm – Mikkelsen.

Η Κύπρος έχει θέσει τέσσερις κύριες προτεραιότητες για την εξάμηνη προεδρία της, στοχεύοντας να εργαστεί προς μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη στον κόσμο, πιο κοντά στους γείτονές της.

Αναφέρθηκε ξεκάθαρα ότι το πιο σημαντικό θέμα που θα διαχειριστεί η  Κυπριακή Προεδρία είναι οι διαπραγματεύσεις του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2012-2020, στοχεύοντας να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012, στη βάση και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο 2012.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι «είναι σημαντικό να υπάρχει ένας δίκαιος και αποτελεσματικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα οδηγεί στην ανάπτυξη και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα ενισχύσει την απασχόληση, θα ικανοποιεί τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να βασιστεί την αρχή της αλληλεγγύης, συνεισφέροντας στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενέστερα στον προγραμματισμό της Κυπριακής Προεδρίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ακολουθώντας την κοινοτική μέθοδο και σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Υφυπουργός Ανδρεας Δ. Μαυρογιάννης

Ο Κύπριος Υφυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι είναι επιβεβλημένο να δοθεί έμφαση στο νέο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και στην ανάγκη να προωθηθούν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, παράλληλα με μέτρα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. «Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το νέο περιβάλλον έχει δημιουργηθεί.» Ανέφερε ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι «μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, με έμφαση στις νεότερες γενεές».

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης διαβεβαίωσε ότι η Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με τα άλλα Κράτη Μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να εργαστούν με ένα ρεαλιστικό και πρακτικό τρόπο Προς μια Καλύτερη Ευρώπη. Η Κύπρος, κατά την Προεδρία της, στοχεύει να προωθήσει την Ευρώπη ως ‘φιλόξενο τόπο’, ο οποίος είναι «μέρος της επιδίωξης μας για μια ΕΕ που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της και στον κόσμο× ένα φιλόδοξο τόπο για επιχειρήσεις, ιδέες, υπηρεσίες, καινοτομία, πολιτισμό» όπως ανέφερε ο Κύπριος Υφυπουργός. Ο Υφυπουργός συνεχάρη τη Δανική Προεδρία για την εργασία που επιτέλεσε κατά τους τελευταίους έξι μήνες και την ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία.

Ο Δανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος παρουσίασε τα επιτεύγματα της Δανικής Προεδρίας και ανέφερε αριθμό θεμάτων που ολοκληρώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση, η οποία ήταν ο σημαντικότερος τους στόχος στην ‘πράσινη ατζέντα’ τους. Ο Πρέσβης Tranholm – Mikkelsen σημείωσε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε θέματα όπως το ‘two-pack’, ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το διαπραγματευτικό πακέτο για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Δανική Προεδρία στόχευε για ουσιαστικά αποτελέσματα, ώστε να εξέλθει η ΕΕ από την κρίση και να ‘γεφυρωθούν οι διαφωνίες’ στην Ένωση.

Η διάσκεψη τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2 Ιουλίου, στις 12:30 (CET) στο κτίριο του Συμβουλίου,  στο Κέντρο Τύπου Justus Lipsius.


Παρακολουθήστε το βίντεο απο τη συνέντευξη Τύπου εδώ.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Εξάμηνο Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας
Έγγραφο Προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας