H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Υφυπουργός Μαυρογιάννης: «Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2013: Συμβολή στην επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης»
11.09.2012, 17:38 (CET)
Κατά τη διάρκεια της σημερινής απογευματινής συνεδρίας της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, παρουσίασε τη θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου και στη σημερινή ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλήφθηκε μια παρουσίαση από το Συμβούλιο επί του θέματος. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, κ. Janusz Lewandowksi, συμμετείχε επίσης στη συζήτηση.

Η θέση του Συμβουλίου επί του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2013 προβλέπει αύξηση της τάξης του 1,27% σε Πιστώσεις Αναλήψεων Υποχρεώσεων και 2,79% σε Πιστώσεις Πληρωμών, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012.

Προϋπολογισμός  που ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες συνθήκες

Σε παρέμβαση εκ μέρους του Συμβουλίου, ο Κύπριος Υφυπουργός υπογράμμισε τα σημαντικά σημεία που στηρίζουν τη θέση του Συμβουλίου: δίνεται προτεραιότητα σε προγράμματα και δράσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα βοηθήσουν την έξοδο της Ένωσης από την τρέχουσα οικονομική κρίση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης· προβλέπεται αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών αισθητά πάνω από τον πληθωρισμό, καθώς το 2013 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου·  λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα που παίρνονται από τα κράτη μέλη για περιορισμό των εθνικών προϋπολογισμών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο να τεθούν υπό έλεγχο οι διοικητικές δαπάνες, σε συνάρτηση με  τις εσωτερικές πολιτικές των κρατών μελών.

Ο Υφυπουργός Μαυρογιάννης υπογράμμισε το γεγονός ότι η σημαντικότερη αύξηση η οποία προβλέπεται από τη θέση του Συμβουλίου αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, με 6,71% σε πιστώσεις πληρωμών υπό τον τίτλο 'Βιώσιμη ανάπτυξη' (Κεφάλαιο 1), η οποία είναι σύμφωνη με την στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι «το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 1, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της στρατηγικής 'Ευρώπη  2020' και θα συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης».

Έγκαιρη συμφωνία για ισορροπημένο προϋπολογισμό

Κατά την παρουσίασή του για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού, ο Πρέσβης  Μαυρογιάννης εξέφρασε την προθυμία του Συμβουλίου να εργαστεί εποικοδομητικά και σε πνεύμα συμβιβασμού, τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με την Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και μηνών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Κύπριος Υφυπουργός πρόσθεσε: «Η φετινή διαδικασία προϋπολογισμού πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ας εργαστούμε όλοι μαζί με εποικοδομητικό τρόπο, προκειμένου να επιτύχουμε την υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού και ισορροπημένου προϋπολογισμού για το 2013. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να το επιτύχουμε εάν συνεργαστούμε στενά·  η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα».

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης κατέληξε ότι η παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου επί του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2013 επέτρεψε στα τρία θεσμικά όργανα να κατανοήσουν καλύτερα τις θέσεις ο ένας του άλλου και τις αμοιβαίες ανησυχίες.

«Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση που πρέπει να πληρωθεί στην πορεία μας για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013 κατά τους επόμενους μήνες εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τη Συνθήκη. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την μελλοντική πορεία,» δήλωσε ο υφυπουργός.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υιοθετήσει την τελική της  θέση για τον Προϋπολογισμό του 2013 στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η ψηφοφορία στην Ολομέλεια είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου.

Ο Υφυπουργός αναμένεται να παρέμβει στις συζητήσεις για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) αργότερα απόψε.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ