H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - «Προς μια Καλύτερη Ευρώπη» μέσω της ανάπτυξης
11.07.2012, 16:23 (CET)
Την πεποίθηση του πως η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας μέσω της ανάπτυξης και υιοθέτησης ολοκληρωμένων πολιτικών, εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου. O Υπουργός Συγκοινωνιών παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ενώπιον των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Φλουρέντζου επεσήμανε τις τεράστιες προοπτικές των θαλασσών και ωκεανών της ΕΕ ενώ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Ο κ Φλουρέντζου, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων πολιτικών, κάλεσε την ΕΕ να μοιραστεί το όραμα της Κυπριακής Προεδρίας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας. Μιλώντας στις Επιτροπές TRAN και ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών υπογράμμισε τη σημασία συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

«Η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να επιτευχθούν μέσω της αποτελεσματικής ανάπτυξης ολοκληρωμένων πολιτικών όπως οι Μεταφορές, οι Τηλεπικοινωνίες και η Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος», ανέφερε ο κ. Φλουρέντζου. Επεσήμανε ότι η προώθηση των πιο πάνω πολιτικών, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή, είναι υψίστης σημασίας.

Ο κ. Φλουρέντζου δεσμεύτηκε να δουλέψει στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις επί των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την προώθηση σύγχρονων, αποτελεσματικών και καλά ανεπτυγμένων υποδομών, όπως η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία αποτελεί μέρος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών τόνισε πως τέτοια θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ωκεανοί και θάλασσες σημαντικοί παράγοντες για την οικονομία της ΕΕ

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών υπογράμμισε τη σημασία των ωκεανών και των θαλασσών της Ευρώπης για την οικονομία της ΕΕ, την αειφόρο ανάπτυξη και την ευημερία καθώς επίσης και την ανάγκη δημιουργίας μιας γνήσιας στρατηγικής προσέγγισης για τον θαλάσσιο τομέα και τις παράκτιες περιοχές της ΕΕ.

«H Κυπριακή Προεδρία, ως στρατηγική προτεραιότητα, θα επιδιώξει την ‘Επανενεργοποίηση’ της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, μέσω της εξέτασης και υιοθέτησης πολιτικής Διακήρυξης, η οποία θα δώσει νέα δυναμική στην εφαρμογή αυτής της καινοτόμου πολιτικής», υπογράμμισε ο κ. Φλουρέντζου. Η εν λόγω προτεραιότητα έτυχε ιδιαίτερα θετικής αντιμετώπισης από τα Μέλη της Επιτροπής TRAN.

Κατά την Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 16 και 17 Ιουλίου,  η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στο να δώσει μια σημαντική ώθηση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.

Αναφερόμενος στην Άτυπη Συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδας, ο κ. Φλουρέντζου τόνισε το σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι καινοτόμες τεχνολογίες στην ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών, ενώ υπογράμμισε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών.

«Βασική επιδίωξη μας είναι η υποστήριξη των δύο αυτών κεντρικών πολιτικών της ΕΕ προωθώντας περαιτέρω την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών ανοικτών δεδομένων, αντιμετωπίζοντας την πολυτροπικότητα μέσω της αποτελεσματικής ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών», δήλωσε ο Υπουργός.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω Υπουργικής Συνάντησης θα παρουσιαστούν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Οκτώβριο.

Στοχεύοντας σε ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

Επίσης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών αποκάλυψε  την προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης των Λειτουργικών Τμημάτων του Εναερίου Χώρου, ως μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

«Η Προεδρία θα οργανώσει Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου τον Οκτώβριο και θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για έγκαιρη εγκαθίδρυση των Λειτουργικών Τμημάτων του Εναερίου Χώρου», είπε ο Υπουργός.

Οδική Ασφάλεια· αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων

Ένας τομέας εξαιρετικής σημασίας με κοινωνικές προεκτάσεις είναι η οδική ασφάλεια. Ο κ. Φλουρέντζου τόνισε το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των οδικών δυστυχημάτων και των θυμάτων της ασφάλτου αφορούν νέους ανθρώπους και συνεπώς η «4η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας», η οποία θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο θα είναι αφιερωμένη στους νέους.

«Στόχος της Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στους οποίους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία μέσα από την ανταλλαγή απόψεων να προτείνουν πιθανά μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μετατρέποντας τους νέους σε συνδιαμορφωτές των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας», επεσήμανε ο κ. Φλουρέντζου.

Στον τομέα των οδικών μεταφορών επίσης, ο Υπουργός ενημέρωσε τα Μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ότι η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να προωθήσει, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την τροποποίηση των υφιστάμενων κοινοτικών νομοθεσιών για την συσκευή ελέγχου στο τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφος) και την τεχνική επάρκεια των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

Προώθηση του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη

Σχετικά με το στόχο της Κυπριακής Προεδρίας να ολοκληρώσει το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, ο Υπουργός Συγκοινωνιών δεσμεύτηκε να εργαστεί σκληρά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για την πρόταση Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών στο Δημόσιο Τομέα η οποία θα διασφαλίζει μια κοινή προσέγγιση ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

«Η εν λόγω εξέλιξη θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη αφού θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο κ. Φλουρέντζου.

Ο Κύπριος Υπουργός επεσήμανε την σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις διαδικτυακές συναλλαγές και εξέφρασε την πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί επί της πρότασης για ένα πανευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

Ο κ. Φλουρέντζου υπογράμμισε τη σημασία των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης και της Διαστημικής Πολιτικής της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί σκληρά τόσο εντός του Συμβουλίου όσο και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αίσια κατάληξη των διαπραγματεύσεων επί των συναφών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Επικεφαλής Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Κινητό: +357 99459601

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ