H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Επίδειξη αφοσίωσης στη βελτίωση του συστήματος μεταφορών της ΕΕ
20.12.2012, 13:10 (CET)
Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπογράμμισαν την στήριξη και την συνεχή δέσμευση τους προς ένα αειφόρο και πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών στην ΕΕ μέσω της προώθησης σημαντικών δράσεων κατά την διάρκεια της σημερινής συνόδου του Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια στην οποία εξετάζονται θέματα στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.  Κατά το πρωινό σκέλος της τελευταίας συνόδου του Συμβουλίου που λαμβάνει χώρα επί Κυπριακής Προεδρίας,  οι Υπουργοί υιοθέτησαν γενική προσέγγιση επί της νομοθετικής πρότασης για αναθεώρηση των κοινών κανόνων για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.  Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί εξέτασαν και σημείωσαν την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε θέματα που άπτονται των υποδομών των ευρωπαϊκών δικτύων, των δορυφορικών συστημάτων ραδιοπλοήγησης καθώς και του τομέα των αερομεταφορών.

Η πρωινή σύνοδος του Συμβουλίου, η οποία συνήλθε υπό την προεδρία του κύπριου Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, ήταν  αφιερωμένη σε θέματα μεταφορών.

Προστατεύοντας τους  οδηγούς και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων

Οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ έχουν καταλήξει σε γενική προσέγγιση σε σχέση με τη νομοθετική πρόταση για τον περιοδικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.  Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την υιοθέτηση σχετικών  απαιτήσεων και παράλληλη διατήρηση σχετικής ευελιξίας στα κράτη μέλη για υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων. 

«H εν λόγω νομοθετική πρόταση ενισχύει την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών ρύπων στο τομέα των οδικών μεταφορών», υπογράμμισε ο κ. Φλουρέντζου.

Βελτιώνοντας τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Υποδομών

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί Μεταφορών εξέτασαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί της πρότασης Κανονισμού για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», μέσα από την οποία θα αναπτυχθούν και θα ενοποιηθούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών.  Η σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποτελεί τμήμα του υπό διαμόρφωση Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και καθορίζει τους κανόνες και τα κριτήρια κοινοτικής χρηματοδότησης, με στόχο τη βελτίωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας.

Ο κ. Φλουρέντζου σημείωσε ότι «μέσα από την Διευκόλυνση ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ θα χρηματοδοτηθούν έργα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη των υποδομών των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.  Πρόκειται για τομείς με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να τεθούν γερές βάσεις στην οικονομία της Ευρώπης, ιδιαίτερα σήμερα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης».

Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (Galileo και EGNOS)  

Το Συμβούλιο σημείωσε επίσης την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί της νομοθετικής πρότασης που στοχεύει στη δημιουργία και την λειτουργία Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (Galileo και EGNOS) στη βάση ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης και διακυβέρνησης.

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Κυπριακή Προεδρία για τα άριστα προετοιμασμένα Συμπεράσματα Συμβουλίου, τα οποία συνιστούν στέρεα βάση για να ενισχύσουμε τις αεροπορικές σχέσεις μας με σημαντικούς διεθνείς εταίρους», ανέφερε στα καταληκτικά σχόλιά του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέμαατα Μεταφορών, κ. Siim Kallas.

«Το Galileo και το EGNOS αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, στη δημιουργία ανάπτυξης και στη προώθηση της καινοτομίας σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς», ανέφερε ο κ. Φλουρέντζου.

Ανασχηματίζοντας το Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πλαίσιο των Αερομεταφορών

Στο τομέα των αερομεταφορών, οι Υπουργοί Μεταφορών τόνισαν την ανάγκη για συντονισμένη δράση στην προσπάθεια μετεξέλιξης του τομέα των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο, με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, υπογράφηκε η συμφωνία για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) η οποία θα συμβάλει την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Επικεφαλής Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Κινητό: +357 99459601
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246
Κινητό: +357 99923041

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ