H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Βελτιστοποίηση, βελτίωση και ενίσχυση των πολιτικών μεταφορών της ΕΕ
29.10.2012, 18:05 (CET)
Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση ενός πιο βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν σήμερα, 29 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας του Συμβουλίου, που ήταν επικεντρωμένο σε θέματα μεταφορών και το οποίο έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο. Σημειώθηκε πρόοδος επί του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφος), στη δέσμη μέτρων Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας  (MLC - 2006) στο Κοινοτικό Δίκαιο και την πρόταση που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της χρήσης της χωρητικότητας των αερολιμένων.

Οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ, μετά από μια δυναμική συζήτηση με βάση τις συμβιβαστικές προτάσεις της Προεδρίας, κατέληξαν σε Γενική Προσέγγιση όσον αφορά την Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης της χωρητικότητας των αερολιμένων.

Η πρόταση αποτελεί μέρος του Νομοθετικού Πακέτου Αεροδρομίων, το οποίο αποτελείται από τρεις προτάσεις και στοχεύει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών εταιρειών. Μέσα από αυτή την εξέλιξη, το Συμβούλιο εκφράζει την προθυμία του για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) για μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση αμέσως μετά την ψηφοφορία του ΕΚ, η οποία προβλέπεται για τις 6 Νοεμβρίου.

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ναυτικής εργασίας

Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης σε Γενική Προσέγγιση σε σχέση με τη δέσμη μέτρων ενσωμάτωσης διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC - 2006) στο Κοινοτικό Δίκαιο, η οποία αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του κράτους σημαίας, αφενός, και του κράτους λιμένα, από την άλλη. Η MLC, που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 2006, θα τεθεί σε ισχύ ως δεσμευτική διεθνής νομοθεσία στις 20 Αυγούστου 2013.

Στις καταληκτικές του παρατηρήσεις, ο Κύπριος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, ο οποίος προήδρευσε της συνάντησης, τόνισε ότι αυτό αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την προώθηση της περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών.

«Οι θαλάσσιες μεταφορές δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν χωρίς τους ναυτικούς. Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό για το  βιώσιμο μέλλον της ναυτιλίας να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το κατάλληλο εργατικό δυναμικό στο επάγγελμα αυτό. Καλύτερες συνθήκες εργασίας επίσης οδηγήσουν σε λιγότερη κόπωση και λιγότερους κινδύνους ενδεχόμενων ατυχημάτων», τόνισε ο Κύπριος υπουργός.

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Το Συμβούλιο ενέκρινε Πολιτική Συμφωνία σε σχέση με την Πρόταση Κανονισμού που αφορά τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφος). Ο κ. Φλουρέντζου χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία, τονίζοντας ότι «ένα από τα βασικά στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για την περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και των μεταφορών πρέπει να είναι το να καταστούν οι ταχογράφοι πιο αποδοτικοί, ούτως ώστε να καθιστούν τις οδικές μεταφορές ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές».

«Οι ταχογράφοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επαγγελματιών οδηγών οδικών μεταφορών, με τους κανόνες για το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης. Συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας των οδηγών και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών οδικών μεταφορών», πρόσθεσε ο Κύπριος Υπουργός.

Η προώθηση μιας νέας προσέγγισης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα εξετάστηκε επίσης από το Συμβούλιο.

ΟΙ Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και η παροχή εναρμονισμένων προτύπων για τον έλεγχο, τον εξοπλισμό, τα προσόντα των επιθεωρητών και την αξιολόγηση των ελαττωμάτων. Η συζήτηση προσανατολισμού που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης του ενίσχυσε την προθυμία των κρατών μελών να εργαστούν σκληρά στο Συμβούλιο, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξυπηρετεί το βασικό στόχο του την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθώς και τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Επικεφαλής Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Κινητό: +357 99459601
Συντονίστρια σε θέματα Αερομεταφορών, Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Διαστημικής Πολιτικής της ΕΕ και Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS), Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ