H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Σημαντική πρόοδος για διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
03.12.2012, 14:32 (CET)
Οι Υπουργοί Ενέργειας που συμμετείχαν στο σημερινό Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (Ενέργεια) στις Βρυξέλλες, ενημερώθηκαν για τη σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την πρόταση Κανονισμού για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Επιπρόσθετα, υιοθέτησαν Συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στη σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Νεοκλή Συλικιώτη, η Κυπριακή Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς για τη συμφωνία που πέτυχε μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά τον τρίτο και τελικό άτυπο τρίλογο, στις 27 Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Όπως εξήγησε ο κ. Συλικιώτης στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας του Συμβουλίου, «πρόκειται για Κανονισμό που αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και ο οποίος είναι σημαντικός όχι μόνο για την ενέργεια αλλά και για οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης».

Βάσεις για προώθηση των ΑΠΕ

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ έθεσαν, επίσης, σήμερα τις βάσεις για περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, υιοθετώντας συμπεράσματα του Συμβουλίου βασιζόμενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική για τις ΑΠΕ. «Στόχος μας μέσω των συμπερασμάτων είναι η καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξορθολογισμός των καθεστώτων στήριξής τους για να καταστούν αποδοτικότερα και, τέλος, η αξιοποίηση των ευκαιριών για διεθνή συνεργασία», τόνισε ο κ. Συλικιώτης.

Το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει, κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης και συζήτησης, ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ στην ΕΕ μετά το 2020, που θα εντάσσεται στο ευρύτερο περιβάλλον του μακροπρόθεσμου συνολικού πλαισίου πολιτικής της ΕΕ.

Ασφάλεια υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο Κύπριος υπουργός ενημέρωσε το Συμβούλιο για τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην πρόταση Οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στόχος της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι η μείωση των κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων στα ύδατα της ΕΕ, καθώς και ο περιορισμός των επιπτώσεων σε περίπτωση, που παρόλα αυτά, επισυμβούν.

Η Κυπριακή Προεδρία είχε θέσει αυτή την πρόταση Οδηγίας πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της και εργάστηκε σκληρά έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόοδος εντός του Συμβουλίου και να λάβει έγκριση να αρχίσει επίσημα τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαντική εξέλιξη θεωρείται, επίσης, η ομαλή μεταφορά του νομικού πλαισίου της πρότασης από Κανονισμό σε Οδηγία.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Συλικιώτη η προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα αυτό θα συνεχιστεί στην Υπουργική Σύνοδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στην Κύπρο. Κατά την υπουργική αυτή συνάντηση, η συνεργασία της ΕΕ και τρίτων χωρών στην ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, θα αποτελέσουν τα βασικά θέματα συζήτησης.

Έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο υπέβαλε έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε έξι τομείς πολιτικής: της Ενεργειακής Απόδοσης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας, των Υποδομών, των Διεθνών Σχέσεων στον τομέα της ενέργειας και της Πυρηνικής Ενέργειας. Στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου, οι Υπουργοί αντάλλαξαν κυρίως απόψεις αναφορικά με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας. Όπως επεσήμανε ο κ. Συλικιώτης, αυτή αποτελεί «μια από τις 12 δράσεις προτεραιότητας της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ΙΙ και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2014».

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Γιώργος Αρότης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867161

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κτίριο Justus Lipsius), Βρυξέλλες


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο+32 (0)2 281 2140
Ιστοσελίδαhttp://www.consilium.europa.eu
Συντεταγμένες50.841476 4.382447