H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Πυλώνες ανάπτυξης η ενιαία αγορά, η επιχειρηματικότητα, η ενέργεια και το διεθνές εμπόριο
11.07.2012, 17:10 (CET)
Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος χειρίζεται επίσης τα θέματα ενέργειας, παρουσίασε κατά τις δύο τελευταίες μέρες, στις Βρυξέλλες, τις προτεραιότητες του Υπουργείου του κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στις Επιτροπές, Νομικών Θεμάτων (JURI), Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και Διεθνούς Εμπορίου (INTA), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εκσυγχρονισμός Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Προεδρίας όσον αφορά τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Εταιρικό Δίκαιο, ο Υπουργός Εμπορίου τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σημείωσε ότι ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτόμας βιομηχανίας της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τους σχετικούς φακέλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της ολοκλήρωσης του πακέτου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας το συντομότερο δυνατό σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η συνεχής βελτίωση κι εναρμόνιση των κανόνων εταιρικού δίκαιου και εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές.

Έμφαση στην ενιαία αγορά

Ο κ. Συλικιώτης παρουσίασε, επίσης, τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα αναληφθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σχετικά με τα θέματα της Εσωτερικής Αγοράς, της Πολιτικής για τους Καταναλωτές και της Τεχνικής Εναρμόνισης. Αποσκοπώντας στην επίτευξη του στόχου της Προεδρίας για μια «Καλύτερη Ευρώπη», πρώτα και κύρια για τους πολίτες της, τόνισε ότι το Συμβούλιο θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιτυχή διαχείριση των σημαντικών φακέλων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Τρίο της Προεδρίας, όπως οι Πράξεις για την Ενιαία Αγορά Ι και ΙΙ, οι Δημόσιες Συμβάσεις, τα Επαγγελματικά Προσόντα, οι Λογιστικές Οδηγίες και η Εναλλακτική και Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Μιλώντας για την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία, ο κ. Συλικιώτης υπογράμμισε ότι η Κύπρος, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη, μέσω της προώθησης καίριων πολιτικών, όπως το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (COSME).

Ο κ. Υπουργός τόνισε, επίσης, ότι η Κυπριακή Προεδρία θα στηρίξει τη νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία στην Ευρώπη.

Προώθηση των Διευρωπαϊκών Ενεργειακών Υποδομών

Όσον αφορά στα θέματα ενέργειας, ο Υπουργός Εμπορίου τόνισε ότι ψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας είναι η προώθηση των Διευρωπαϊκών Ενεργειακών Υποδομών, καθώς και η Ασφάλεια των Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων Αναζήτησης, Εξερεύνησης και Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του κοινοτικού προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου «Energy Star» για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 20% έως το 2020, ενώ όσον αφορά στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο κ. Συλικιώτης πρότεινε την έναρξη της διαδικασίας για την προετοιμασία μελλοντικών επιλογών πολιτικής και οροσήμων για το έτος 2030.

Σημαντικό το διεθνές εμπόριο για την ανάπτυξη

«Το διεθνές εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιστροφή των αποτελεσμάτων της παρούσας οικονομικής κρίσης, αφού αποτελεί έναν πυλώνα ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για την ανάκαμψη και την αναθέρμανση της οικονομίας» είπε ο κ. Συλικιώτης ενώπιον των μελών της INTA. Αναφέρθηκε, επίσης, σε αριθμό σημαντικών εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών με σημαντικούς οικονομικούς εταίρους της ΕΕ, όπως η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά, η επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας και, τέλος, οι Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, ΗΠΑ και Σιγκαπούρης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Γιώργος Αρότης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867161

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ