H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Νέα ώθηση προς τη γαλάζια οικονομία με την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Λεμεσού
08.10.2012, 11:39 (CET)
Ευρωπαίοι Υπουργοί αρμόδιοι για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις  συμφώνησαν και υιοθέτησαν χθες μια πολιτική διακήρυξη η οποία αναμένεται να «επανενεργοποιήσει» την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της ΕΕ, πέντε χρόνια μετά την αρχική της υιοθέτηση στη Λισσαβόνα. Η Διακήρυξη της Λεμεσού παρουσιάστηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, σε ειδική τελετή στη Λεμεσό, από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιο Φλουρέντζου, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, και  του εμπνευστή της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, κ. José Manuel Barroso. Η Διακήρυξη της Λεμεσού αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της ΟΘΠ της ΕΕ, εμπλουτίζοντάς την με νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσών και ωκεανών της.

Η διήμερη Άτυπη Υπουργική Συνάντηση στην Κύπρο, της οποίας προήδρευσε ο κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, επικεντρώθηκε στην μελλοντική προοπτική της ΟΘΠ της ΕΕ. Οι αρμόδιοι Υπουργοί υιοθέτησαν πολιτική διακήρυξη, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας.

«Η Διακήρυξη της Λεμεσού, εκφράζει την κοινή μας βούληση και αποφασιστικότητα να αναπτύξουμε πολιτικές και να προωθήσουμε δράσεις που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από τις θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες», είπε ο Κύπριος υπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Διακήρυξης.

Η ΟΘΠ της ΕΕ αποτελείται από μια καινοτόμο και πολυπρισματική προσέγγιση, η οποία θεωρείται εξαιρετικής σημασίας στις προσπάθειες για αναβάθμιση, σε επίπεδο ΕΕ, της ικανότητας για εκμετάλλευση των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών.

Μέσω της Διακήρυξης της Λεμεσού, οι υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση και αποφασιστικότητα να δώσουν στην ΟΘΠ της ΕΕ μια νέα ώθηση, ενισχύοντας έτσι την ΕΕ στην προσπάθειά της να πετύχει τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δημιουργώντας προϋποθέσεις και νέα δυναμική για ανάκαμψη από την οικονομική κρίση.

Η Διακήρυξη, η οποία επικεντρώνεται στην πρωτοβουλία «Γαλάζια Ανάπτυξη» από τη μία και στην εξωτερική  διάσταση της ΟΘΠ από την άλλη, διαμορφώθηκε έπειτα από συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ομάδας εργασίας «Φίλοι της Προεδρίας» του Συμβουλίου της ΕΕ.

Γαλάζια ανάπτυξη

Σημαντικό στοιχείο τόσο της ΟΘΠ της ΕΕ όσο και της Διακήρυξης, είναι η «γαλάζια ανάπτυξη». Η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και ανταγωνιστικότητας μέσα από την εκμετάλλευση θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Τομείς όπως η ναυτιλία, η αλιεία, ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η εκμετάλλευση του θαλάσσιου φυσικού ορυκτού πλούτου, αναμφισβήτητα μπορούν να συμβάλουν θετικά στην οικονομική ανάκαμψη.

Υπογραμμίζοντας αυτή την  προοπτική και αναδεικνύοντας τρόπους αειφόρου ανάπτυξής της, η Διακήρυξη αποτελεί τη βάση για θετική συνεισφορά αυτών των δραστηριοτήτων στη μελλοντική ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας.

«Μέσα από αυτή την δυναμική θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας»,  υπογράμμισε ο κ. Φλουρέντζου.

Εξωτερική Διάσταση ΟΘΠ

Στη Διακήρυξη, η ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση τομεακών και διατομεακών συνεργασιών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων κρατών που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη.  Η ενίσχυση συνεργασιών, διαλόγου και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών αποτελούν κλειδί για την προώθηση των δυνατοτήτων της ΕΕ για ανάπτυξη αναδυόμενων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.  Η Διακήρυξη υπογραμμίζει επίσης την αναγκαιότητα ευθυγράμμισης με το νομικό πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

 «Οι θάλασσες πρέπει να ενώνουν τους λαούς, να δημιουργούν πρόοδο, έξυπνη, βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.  Η ΟΘΠ της ΕΕ αποτελεί εξαίρετο εργαλείο και η Διακήρυξη της Λεμεσού την κατευθυντήρια γραμμή προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο Κύπριος υπουργός.

Η ΟΘΠ της ΕΕ αποτελεί πρωτοβουλία που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 από τη Λισαβόνα, το δυτικότερο άκρο της Ευρώπης και «επανεργοποιήθηκε» σήμερα στη Λεμεσό, το ανατολικότερο άκρο.  Η «Διακήρυξη της Λεμεσού» αποτελεί σταθμό στο όραμα της ΕΕ για τις θάλασσες και τους ωκεανούς της.

Η «Διακήρυξη της Λεμεσού» θα κατατεθεί στο Συμβούλιο για να αποτελέσει μέρος των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2012.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Συντονιστής σε θέματα Ναυτιλίας και Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246
Κινητό: +357 99923041

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Διακήρυξη της Λεμεσού

Από τη Λισαβόνα στη Λεμεσό
Παρακολουθήστε το βίντεο

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ
7 Οκτωβρίου

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ
8 Οκτωβρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ