H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Κοντά στην ολοκλήρωσή του το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
20.11.2012, 15:57 (CET)
Σε ομόφωνη απόφαση για τη δημιουργία του Πακέτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατέληξαν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ Ι). Τη συντριπτική υποστήριξή τους για την πρόταση που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη εξέφρασαν αργότερα το ίδιο βράδυ οι Ευρωβουλευτές, στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (JURI), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο. Με δεδομένες αυτές τις θετικές εξελίξεις, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι το πρώτο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ θα μπορούσε να εκδοθεί στις αρχές του 2014.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της ΕΜΑ και της JURI βασίστηκε στην κοινή τους επιθυμία για ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της καινοτομίας της ΕΕ καθώς και για να αποδειχθεί ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως σε περιόδους κρίσης.  Με την τελική υιοθέτηση του ενιαίου πακέτου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα, το οποίο θα διασφαλίζει την πιο αποτελεσματική προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ και θα απλοποιεί τους σχετικούς κανόνες, ιδιαίτερα προς το συμφέρον των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).    

Οι διαπραγματεύσεις για το Πακέτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είχαν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου. Τότε και για χάρη συμβιβασμού επί της έδρας του κεντρικού τμήματος του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Παρίσι, Λονδίνο και Μόναχο), οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων είχαν αποφασίσει να διαγράψουν τα άρθρα 6-8 από τον Κανονισμό για τη δημιουργία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο αποτελούσε κείμενο που είχε συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση τον Δεκέμβριο του 2011. Η πρόκληση της Κυπριακής Προεδρίας ήταν να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επιτύχει ένα συμβιβαστικό κείμενο που να διασφαλίζει ότι το συνολικό Πακέτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παραμένει νομικά ορθό και είναι σύμφωνο με το κοινοτικό κεκτημένο.

Θετικά μηνύματα από το Κοινοβούλιο

Την πορεία των εργασιών για το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας συζήτησε σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο χθες βράδυ, μετά την έγκριση του Πακέτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από την ΕΜΑ, η Επιτροπή JURI.

Κατά τη συνάντηση αυτή, ο κ. Γιώργος Ζωδιάτης, Πρόεδρος της ΕΜΑ Ι, παρουσίασε τη συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου για το νέο άρθρο - 5 του Κανονισμού για τη δημιουργία του ενιαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα να αποτρέπει τρίτους από πράξεις κατά τις οποίες το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει προστασία.  Η εν λόγω προστασία εξασφαλίζεται σε όλη την επικράτεια των κρατών μελών της ενισχυμένης συνεργασίας. Την ίδια στιγμή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογενής νομολογία επί του Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα διαγραφέντα άρθρα 6-8 μετακινήθηκαν στη Συμφωνία για τη δημιουργία του Ενιαίου Δικαστηρίου Ευρεσιτεχνίας (μέρος του Πακέτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας).

Την υποστήριξή τους για την πρόταση εξέφρασε η συντριπτική πλειοψηφία των ομιλητών. Οι τρεις εισηγητές κ. Bernhard Rapkay (S & D, DE), ο κ. Klaus-Henier Lehne (ΕΛΚ-ΕΔ, DE) και Raffaele Baldassarre (ΕΛΚ, IT), αφού διατύπωσαν την υποστήριξή τους για την πρόταση του Συμβουλίου, έκριναν ότι οι "κόκκινες γραμμές" του Κοινοβουλίου (συμβατότητα της πρότασης με το άρθρο 118 της Συνθήκης, του σεβασμού του ρόλου του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) τηρούνται πλήρως.  Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier, υποστήριξε επίσης τη συμβιβαστική λύση και απηύθυνε έκκληση για την ολοκλήρωση των 35χρονων πλέον διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής JURI, κ. Lehne JURI, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγξει το τελικό κείμενο του πακέτου, πριν το Κοινοβούλιο προβεί σε επίσημη έγκρισή του. Δεδομένου ότι η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 10 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδέχεται να ψηφίσει τους σχετικούς κανονισμούς - με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων των πολιτικών ομάδων - στη Σύνοδο της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Σύμβουλος για Νομικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Βίκυ Χριστοφόρου

Μόνιμη Αντιπροσωπεία Κύπρου στην ΕΕ
Πνευματική Ιδιοκτησία
Email: vchristoforou@eudep.law.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404031