BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 1974’de Devlet veya Hükümet Başkanları arasında yapılan tartışmalar için gayri resmi bir toplantı yeri oluşturma niyeti ile kuruldu. Hızla, AB’nin hedeflerini belirleyen ve AB faaliyetlerinin bütün alanlarında bu hedeflere ulaşmanın yolunu saptayan bir organ haline dönüştü. AB’nin gelişmesi için ivmeyi ve genel siyasal rehberliği sağlama olarak işlevini tanımlamış olan 1992 Maastricht Antlaşması’nda resmi bir statü kazandı. 1 Aralık 2009’da Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile AB’nin yedi kurumundan biri oldu.      

AB Konseyi, Avrupa Birliği’nin genel siyasal doğrultusu ile önceliklerini tanımlamaktadır. Yasama görevi yapmamaktadır. AB Konseyi, kendi daimi Başkanını, iki buçuk yıllık bir süre için, nitelikli çoğunluk ile seçmekte olup, bu seçim bir defa yenilenebilir.

Şimdiki dönem için, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, Herman Van Rompuy’dur.

AB Konseyi, AB Konsey Başkanı ve Komisyon Başkanı ile birlikte Üye Devletlerin Devlet veya Hükümet Başkanlarından oluşmaktadır. AB’nin Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi de Konsey’in çalışmalarında yer almaktadır.  

AB Konseyi, Konsey Başkanının çağrısıyla her altı ay içinde, iki defa toplanmaktadır. Başkan, durum gerektirirse AB Konseyi’nin özel bir toplantı yapmasını sağlar. AB Konseyi, çoğunlukla Brüksel’deki Justus Lipsius binasında toplanmaktadır.

AB Konseyi’nin kararları, Antlaşmaların başka bir şekilde olmasını belirttiği durumlar dışında, uzlaşma ile alınır. Bazı durumlarda, kararlarını, Antlaşmanın ne şekilde olmasını istediğine bağlı olarak, oybirliği veya nitelikli çoğunluk ile alır.   
AB Konseyi Başkanı, oturumlara başkanlık eder ve konsey çalışmalarını ileriye götürür. Komisyon Başkanı ile işbirliği yaparak, AB Konseyi çalışmalarının hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar. AB Konseyi içinde uyum ve uzlaşmayı kolaylaştırmak için çaba gösterir. AB Konseyi’nin yaptığı her toplantıdan sonra, AB Parlamentosu’na bir rapor sunar.   

Başkan ayrıca, kendi düzeyinde ve o kapasitede, ortak dış ve güvenlik politikası ile ilgili konularda Avrupa Birliği’nin dış temsiliyetini sağlar ve bunu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin yetkileri saklı kalmak kaydıyle yapar.