BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Başkanlık Üçlüsü

Başkanlık Üçlüsü, Avrupa Birliği Konseyi'nin bir Kararı ndan sonra, 2007'de oluşturulmuştur. Bu karara göre, AB üyesi devletler, AB Konseyi'nin ardısıra üç dönüşümlü başkanlığını yürütecek devletler olarak gruplara ayrılmakta olup, Üçlü bu şekilde oluşmaktadır. Üç Üye Devletin her birinin amacı, AB Konseyi'nin çalışmasının devamlılığını ve istikrarını sağlamak olup, ayrıca Üçlü'yü oluşturan Üye Devletlerin daha geniş bir işbirliğini ve uzmanlık değiş-tokuşunu sağlamalarına fırsat tanımaktadır.

Her bir Üçlü Başkanlığın yürütüldüğü 18 aylık dönem boyunca, Üçlü Başkanlığın ortak 18 aylık Programı olarak bilinen bir ortak program hazırlanıp, yayımlanmaktadır ve bu program, üç tane Üçlü Başkanlık tarafından ele alınacak olan konu alanlarını içermektedir.

Konseyin Başkanlığını yürütecek olan Üye Devletlerin sıralaması, 2007'de Konsey tarafından kararlaştırılmış olup, Üçlü Başkanlıkları oluşturan Üye Devlet grupları burada aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Üye Devlet Dönem Yıl
Almanya Ocak - Haziran 2007
Portekiz Temmuz-Aralık 2007
Slovenya Ocak - Haziran 2008
Fransa Temmuz-Aralık 2008
Çek Cumhuriyeti Ocak – Haziran 2009
İsveç Temmuz-Aralık 2009
İspanya Ocak – Haziran 2010
Belçika Temmuz-Aralık 2010
Macaristan Ocak – Haziran 2011
Polonya Temmuz-Aralık 2011
Danimarka Ocak – Haziran 2012
Kıbrıs Temmuz-Aralık 2012
İrlanda Ocak – Haziran 2013
Litvanya Temmuz-Aralık 2013
Yunanistan Ocak – Haziran 2014
İtalya Temmuz-Aralık 2014
Latviya Ocak – Haziran 2015
Lüksemburg Temmuz-Aralık 2015
Hollanda Ocak – Haziran 2016
Slovakya Temmuz-Aralık 2016
Malta Ocak – Haziran 2017
Birleşik Krallık Temmuz-Aralık 2017
Estonya Ocak – Haziran 2018
Bulgaristan Temmuz-Aralık 2018
Avusturya Ocak – Haziran 2019
Romanya Temmuz-Aralık 2019
Finlandiya Ocak – Haziran 2020

Konsey Başkanlığının yürütülmesi ve Konseyin hazırlık organlarının başkanlığı hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi kararının uygulanması için alınacak önlemleri belirleyen, 1 Aralık 2009 tarihli Konsey Kararı 'nın 3. Maddesine göre, 1 Temmuz 2020'den sonra Başkanlığı yürütecek olan Üye Devletlerin sıralaması, 1 Temmuz 2017'den önce Konsey tarafından kararlaştırılacaktır.

Konsey'in Çalışma Kurallarına göre, altı ay sürecek Başkanlığa, 18 aylık program temelinde veya aralarında anlaşılmış olan diğer düzenlemeler gereğince, Üçlü'nün diğer üyeleri tarafından bütün sorumlulukları ile birlikte yardımcı olunacağının belirtilmiş olması da önemlidir.