BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
A.Β. Dönem Başkanlığı nedir?

A.B. Konsey Başkanlığı altı aylık bir süre için dönüşümlü olarak 27 Üye Devletin her biri tarafından icra edilir. A.B. Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten her ülke dönem başkanlığını her yıl 1 Temmuz veya 1 Ocak'ta bir sonraki dönem başkanı üye devlete devreder. Konseyin 1 Ocak 2007 kararının ardından, dönem başkanlıklarının serisi 2020 yılına dek belirlenmiştir. 1957 Avrupa Toplulukları Kuruluş Anlaşması uyarınca, A.B. Konseyi Başkanlığı her A.B. Üye Devletin ayrıcalığı ve zorunluğudur.

Birliğin hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve Konsey çalışmalarının verimliğinin ve bütünlüğünün garanti altına alınması için, 2007 yılında ülke başkanlığı fikri uygulamaya sokuldu. Birbirini izleyen üç başkanlık ("Trio" Başkanlık) 18 aylık bir süre için hedeflerini koordine edip, hedeflerin arz edildiği ortak bir program hazırlamaktadır.

Her dönem başkanlığı Konsey'in düzgün işleyişini sağlar, uluslararası konferanslarda A.B.'yi temsil eder, toplantılar organize eder ve Konsey, Daimi Temsilcileri (COREPER) ve Konsey'in diğer hazırlık organları için gündelik gündemi tayin eder. Başkanlık ayrıca, her zaman AB'nin çıkarlarına hizmet edecek şekilde, 27 Üye Devletler arasında uzlaşma sağlamak için dürüst bir aracı olarak hareket edip siyasi kararları teşvik eder. Dönem Başkanlığı, AB kurumları ile işbirliği içinde, önceki Başkanlıkların kendisine bıraktığı dosyalar ve alınacak olan kararlar çerçevesinde, Konsey kararlarını geliştirme fırsatına sahiptir. Öte yandan, Başkanlık kendi kimliğinini belirleyen çok önemli konulara da odaklanabilir.

A.B. Dönem Başkanlığı aslında

.. yürütme vasfıyla, Bakanlar Konsey'in yol haritasını belirleyip, bu konseyin organizasyonunu ve başkanlığını yürütmektir. Aynı zamanda, A.B.'nin diğer toplantılarını ve hükümetler arası toplantıları organize etmektir.

.. bir koordine aracı olarak tartışmaları yürütüp bir mutabakata bağlanmalarını sağlamak, Üye Devletler arasında uzlaştırıcı çözümler bulmak ve krizlerin yönetimidir.

.. diğer AB organları ve özellikle Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde Konseyi temsil etmektir. Bu kapsamda, Başkanlık Avrupa entegrasyonunu ve AB kurumlarının normal işleyişini amaçlayan girişimleri teşvik etmek ve Avrupa siyasetinde sürekliliği ve tutarlığını garanti altına almaktır.

.. birlik adına Uluslararası Antlaşmaları imzalamaktır.

.. Konsey Genel Sekreterliği ile yakın işbirliği içerisinde Konseyin etkin bir biçimde hazırlanması sağlamaktır.

Başkanlık ve diğer kurumsal yapılar

Lizbon Antlaşması yeni kurumsal yapılar belirlemiştir: Üye Devletlerin Devlet veya Hükümet Başkanları (Avrupa Konseyi olarak da bilinir) toplantılarının kalıcı Başkanı -bugün bu görevi Belçikalı Herman Van Rompuy yürütmektedir- ve Konsey'in dış politikası çerçevesinde A.B.'nin dış politikasını yürüten Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi -bugün bu görevi Birleşik Krallık'tan Catherine Ashton yürütmektedir-. Bu gelişmeler dönüşümlü başkanlığın rolünü değiştirmiştir. Dönem Başkanlığını yürüten ülke artık Avrupa Konseyi ve Dışişleri Konseyi'nin başkanlığını üstlenmemektedir. Dönem başkanlığı Avrupa Konseyi başkanlığı ve Dış Politika ve Güvelik Politikası Yüksek Komiseri ile yakın işbirliği içerisindedir. Lizbon Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa Parlamentosu'nun rolü kuvvetlenmiştir. Artık, olağan yasama usulü (ortak karar olarak da bilinir) A.B. politika alanlarının çoğunluğu için geçerlidir ve Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Parlamentosu ortaklaşa yasama faaliyetinde bulunmaktadır. Bu şekilde Parlamentonun etkinliği arttırılmıştır. Başarılı bir dönem başkanılığının yolu Parlamento ile yakın işbirliğinden geçmektedir.