BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bildirisi – Kıbrıs Dönem Başkanlığı, daha etkin bir Ortak Tarım Politikası’nı hedeflemektedir.
16.07.2012, 20:04 (CET)
Bugün Brüksel’de yer alan Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin ilk toplantısında, tartışmaların odak noktasındaki konular, kolaylaştırma ve basitleştirme yoluyla daha iyi hedeflendirilmiş ve daha etkin bir Ortak Tarım Politikası yanında, istisnai durumlara ve bunalımlara karşılık vermek için daha iyi bir risk yönetimi ve uygulanabilir araçlardı.

Kıbrıs’ın Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sofoklis Aletraris, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın, Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) görüşmelerine paralel olarak, hem Ortak Tarım Politikası’nın, hem de Ortak Balıkçılık Politikası’nın yeniden şekillendirilmesi ile ilgili görüşmeleri teşvik edeceğini belirterek, şöyle dedi: “Kıbrıs Dönem Başkanlığı, dayanışma temelinde, sürdürülebilir, çevre dostu ve rekabetçi bir tarım doğrultusunda çalışacaktır.”

Bunalımlara karşılık verme yeteneği

Risk yönetimi ve istisnai durumlara ve bunalımlara derhal ve etkin bir biçimde karşılık verme yeteneği, yeni Ortak Tarım Politikası çerçevesinde güvence altına alınmalıdır.

Bu önemli yönler, Başkanlık tarafından Kıbrıs Dönem Başkanlığı altında bugün yapılan Konsey’daki ilk tartışmanın temeli olarak seçilmişti. Sayın Aletraris’e göre, bugün yapılan tartışmalar şunu kanıtlamıştır: “Üye Devletlerin çoğu, iklim değişikliği ve fiyat ve piyasa oynamaları yüzünden tarımın karşı karşıya kaldığı zorluklar ışığında, risk yönetimine ve istisnai önlemlere olan ihtiyacın, çiftçiler için zorunlu bir hal almış olduğu konusunda hemfikirdirler.” Başkanlık, bu bağlamda, üye devletler ve AB Parlamentosu’nun görüşlerini de göz önünde bulundurarak, Avrupa Komisyonu tarafından önerilmiş olan kavramları daha da geliştirmeye hazırdırlar. Amaç, AB tarım kesiminin özellikleri ile başa çıkmak üzere, risk ve bunalım yönetimi için işleyebilir ve etkili bir mekanizmanın oluşturulmasıdır.

Konsey, ayrıca, son zamanlardaki fiyat indirimlerinin, bir kısım üreticiler adına yol açtığı yoğun protestoların var olduğu AB süt ve süt ürünleri piyasasındaki son gelişmeleri de tartıştı. Başkanlık, gelişmeleri yakından izleme ve gerekirse konuyu yeniden Konsey’e getirerek, daha da tartışılması için söz verdi.

2013 için Balıkçılıktaki Olanaklar

Balıkçılık ile ilgili olarak yapılan tartışmanın temel konusu, 2013 için Balıkçılıktaki Olanaklar hakkındaki danışma ile ilgili olarak AB Komisyonu’nun yaptığı Tebliğ idi. AB Komisyonu, bugünkü toplantı sırasında, 2013 yılında AB denizlerinde, AB balıkçıları için belirlenmesi gereken İzin Verilebilir Avlanabilen Toplam Balık Miktarı ile çabaların düzeyine ilişkin gidilecek yollarla ilgili fikirlerini de sundu.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Telefon: +357 22408333
Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz