BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Ortak Tarım Politikası reformu konusunda önemli ilerleme kaydedildi
19.12.2012, 14:56 (CET)
Kıbrıs Dönem Başkanlığı altında, bugün, 19 Aralık 2012’de, yapılmakta olan AGRIFISH Konseyi’nin son toplantısı sırasında, Ortak Tarım Politikası (CAP)’nın geleceği ile ilgili olarak son altı ay boyunca elde edilen ilerleme tartışıldı. Tartışma, dört temel tüzük taslağı hakkında Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından getirilmiş önemli değişikliklere işaret eden, ayrıntılı bir ilerleme raporu üzerine  temellendirilmişti. Rapor ayrıca, Dönem Başkanlığı’nın görüşüne göre, açık kalan ve daha da tartışılmaya ihtiyacı olan konuları tanımlamaktadır.

Konsey toplantısında başkanlık eden Kıbrıs Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sayın Sofoklis Aletraris şöyle konuştu: “İlerleme raporu, Dönem Başkanlığı’nın sorumluluğu altında hazırlanmıştır ve görüşmelere dayanan bir sonucu temsil etmemektedir. Sadece, Konsey’in, reformun hangi anahtar konuları üzerinde ağırlık merkezi oluşturması hakkında, iyi düşünülmüş bir değerlendirmedir.” Sayın Aletraris şunları ekledi: “Önemli ilerleme kaydettik ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın bu raporla, temel ve önemli emellere karşılık verdiğine inanıyoruz.”      

Dönem Başkanlığı’nın raporuna göre şimdiki durum

Doğrudan ödemeler tüzüğü altında, son altı ay boyunca, genç çiftçiler ve küçük çiftçilerin konumu üzerine çeşitli tartışmalar, içteki uyum ve “yeşillenme” yer aldı. “Yeşillenme” ile ilgili olarak Dönem Başkanlığı’nın önerileri, Üye Devletler tarafından geniş bir karşılık gördü ve bu çok önemli konuyu çözme doğrultusunda önemli bir adım olarak sayılmaktadır. Üye Devletler arasında yakınlaşma, büyük çiftliklere yapılan doğrudan ödemelerin kapanması ve Ortak Tarım Politikası’nın iki sütunu arasında esneklik, daha da tartışılmak üzere açık kalan konular arasındadır.

Kırsal gelişme ile ilgili olarak, risk yönetimi ve alanların doğal sınırlamalarla belirlenmesi, önemli ilerlemenin elde edildiği ana konulardı. Bununla birlikte, doğal sınırlaması olan alanlar, sulama ile ilgili yatırımlar, risk yönetimi ve gelir istikrar aracı konularının, daha da tartışılmaya ihtiyacı olacaktır.

Konsey, ayrıca, piyasa önlemleri, üreticilerin pazarlık yapma gücü yanında, ayrıca tek Ortak Pazar Örgütü (CMO) ile ilgili Tüzük altındaki istisnai önlemleri de inceledi. Üretici gruplarının tanınması, başvuru fiyatları, Kriz Fonu ve kalite standardları üzerinde daha da çalışma yapılmalıdır.

Yatay düzenleme ile ilgili olarak, gümrük belgesi, belgeleme organları ve spot denetimler gibi konularda önemli ilerleme kaydedildi. Yaptırımlar, çifte fonlama ve yararlanan kimselerin adlarının yayımlanmasından kaçınma konularının daha da tartışılması gerekmektedir.

Bunların dışında, Komisyon, Konsey toplantısı sırasında, bağ ekim hakları ve 2008 şarap reformunun uygulanması konusunda Bakanları bilgilendirdi. Komisyon, ayrıca, çiftelenmiş destek yüzdeliğini %10’dan daha fazla artırmak için, Tek Alan Ödeme Şemasının uygulanması sayesinde süt kota sisteminin yumuşak bir biçimde ve aşamalı olarak sona erdirilmesi ile ilgili ikinci raporun bulgularını sundu.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Telefon: +357 22408333

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ BELGELER