BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Rekabet edebilirlikten Sorumlu Bakanlar: Girişimcilik anahtardır
19.07.2012, 15:53 (CET)
AB’nin Rekabet edebilirlikten Sorumlu Bakanları, Avrupa’nın ekonomik büyümeye geri dönmesi için ana dayanak noktalarından biri olarak, girişimcilik ve girişimcilik kültürünü teşvik etme ihtiyacı konusunda hemfikir oldular. Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın ana önceliklerinden birini oluşturmakta olup, bu konu, bugün, Lefkoşa’daki “Filoksenia” Konferans Merkezi’nde yapılan Resmi Olmayan Rekabet edebilirlik Konseyi (Sanayi)’nin toplantısında mercek altına kondu.

Kıbrıs Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Sayın Neoklis Silikiyotis’in evsahipliğini yaptığı resmi olmayan toplantıya, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Sanayi ve Girişimcilik Komiseri Sayın Antonio Tajani de katıldı ve tartışılan konuların çoğu üzerinde geniş bir görüş yakınlaşması kaydedildi. Üzerinde odaklanılan dört konu başlığı şunlardı:

  • Gençlerin işsizliğine bir çözüm olarak girişimcilik eğitimi meselesi.
  • Girişimcilik için kullanılmamış yetenek havuzlarının harekete geçirilmesi.
  • Girişimciliğin itici bir gücü olarak yenilikçilik.
  • Var olan girişimcilerin zamanında yeniden yapılanmalarının ve dürüst olup da başarısız olan girişimcilere ikinci bir şans daha verilmesinin sürdürülmesi.

Sayın Silikiyotis şunları vurguladı: “Avrupa, sadece katı tasarruf önlemleri ile ekonomik bunalımın üstesinden gelinemeyeceğini anlamış bulunuyor ve o nedenle, büyümeye geri dönmeye karar vermiştir. Ve büyüme demek, başka şeyler yanında, girişimciliği, özellikle Avrupa ekonomisinin omurgasını oluşturan Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeleri destekleyen politikaları teşvik etmek, yenilikçiliği cesaretlendirmek ve istihdam için ortam yaratmak ve böylelikle sosyal uyumun devamına katkıda bulunmak demektir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın “Daha İyi Bir Avrupa” ve Avrupa’nın gelecekte büyümesi hedefine ulaşmak için şimdi istenilenler, girişimciliğe destek olacak önlemler ve politikalardır. Bunun sonucunda, beceriye yatırım, yenilikçiliğe destek yoluyla yeni iş modelleri yaratılacak ve gerçek ekonomi, üreticiliğini artırarak, yeni istihdamlar yaratacaktır.

Yenilikçiliğin cesaretlendirilmesi

Bugünkü toplantı, girişimcilikle ilgili olarak bir dizi önemli konuda katılımcıların görüşlerini yakınlaştırmalarını sağlamayı başarmıştır. Şimdi istenilenin, diğer şeyler yanında, yenilikçiliğin cesaretlendirilmesi, yenilikçi girişimcilere sürekli olarak rehberlik edilip, onların desteklenmesi ve eğitilmesi, kadın girişimcilerin fonlara erişebilmeleri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, girişimciliğin eğitime dahil edilmesi ve bir girişimcilik kültürünün oluşturulması yoluyla, en geniş anlamda girişimcilik doğrultusunda olumlu tavırları şekillendirecek mekanizmaların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda da anlaşmaya varılmıştır.

Kıbrıs Ticaret Bakanı, toplantının çalışmalarına değinerek, şunların altını çizmiştir: “Önermiş olduğumuz dört konu başlığı içindeki girişimcilik hakkında ve Avrupa Komisyonu tarafından şimdi geliştirilmiş olan girişimcilik için eylem planı ile bağlantılı olarak, bugün yapılan tartışmalardan çıkan sonuç, 10 Aralık’ta Rekabet edebilirlik Konseyi tarafından kabul edilmesi beklenilen girişimcilik için sonuç kararlarının hazırlanmasında temel olarak kullanılacaktır.”

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

Watch the press conference here

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz