BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bulteni – Güvenli, sürdürülebilir ve hesaplı enerji hedefleniyor
17.09.2012, 12:31 (CET)
AB Enerji bakanları bugün 2020’ye kadar yenilenebilir Enerji Kaynaklarını teşvik etmek için ulusal hedeflerine ulaşmaları yönünde Üye Ülkelere yönelik taahhütleri onayladılar ve 2020’den sonra 2050’ye kadar siyasi kararlarda devamlılık için gerekenler üzerinde anlaşmaya vardılar. Komisyon’un 6 Haziran 2012’deki yenilenebilir Enerji üzerinde ve Trans-Avrupa Enerji Altyapısı için önerilen Tüzük, Lefkoşa’da (Nicosia) Filoxenia Konferans Merkezi’nde yapılan Gayrı Resmi Enerji Bakanları toplantısının gündeminde en üst sırada yer aldı.

Enerji portföyünden de sorumlu olan Kıbrıs Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Sayın Neoklis Silikiotis’in ev sahipliğini yaptığı gayrı resmi toplantıya, AB Üyesi Ülkelerin, Avrupa Ekonomik Bölgesi Enerji Bakanları, Enerji Komiseri Sayın Günther Oettinger, Avrupa Parlamentosu Üyeleri ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA) Genel Direktörü Sayın Adnan Z. Amin katıldı.

Daha İyi bir Avrupa” için yeşil büyüme yönüne dönme

Sabahki genel oturum özellikle Yenilenebilir Enerjiyle ilgilii Komisyon Tebliği üzerindeki yuvarlak masa tartışmasına ayrıldı.  Amaç Kıbrıs Başkanlığı’nın 3 Aralık’ta Enerji Konseyi’nde kabulü için önerilen Konsey sonuçlarının hazırlıklarıyla ilgili genel bir yönelime varılması oldu.

Sabah oturumlarının tamamlanmasından sonra Sayın Silikioyis, Komiser Oettinger’le düzenlediği basın toplantısında, “Sonuçların önemli yönleri olarak biz destek planlarının geliştirilmesinin, işbirliğinin güçlendirilmesinin ve RES’te ticaretin artırılmasının, RES’in iç enerji piyasaya entegrasyonunun, gerekli altyapının teşvik edilmesinin, Akdeniz ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesinin ve güçlenmesinin, teknolojik yeniliğin teşvikinin ve yeni istihdam olanakları yaratılmasının eklenmesini önerdik” dedi.

Sayın Silikiotis’e göre,  yeşil büyümeye ve RES’in teşvikine yönelmek hem Kıbrıs Başkanlığı’nın ‘Daha İyi bir Avrupa’ hedefini anlamaya yardım, hem de AB enerji politikasının enerji kaynağının korunmasının güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyümenin kısmen sera emisyonunda azaltmanın elde edilmesi ve son olarak büyümeyi destekleme tedbir ve politikalarının teşviki elde edilmesi çağrısı yapan üç temel ayağın anlaşılmasına yardımcı olacak.

AB enerji güvenliğini genişletmek için Trans-Avrupa Enerji Altyapısı

Öğleden sonraki oturumda katılımcılar ilk olarak Trans-Avrupa Enerji Altyapısı için altyapı üzerinde önerilen Tüzükle ilgili ilerleme hakkında bilgilendirilecekler. Katılımcılar daha sonra tartışmanın yönü çerçevesi içerisinde Tüzükle ilgili belirli konularda görüşlerini belirtme fırsatı bulacaklar.

Sayın Silikiotis’in basın konferansında işaret ettiğine göre öğleden sonraki oturumun gündeminde Kıbrıs Başkanlığı’nın hedefi, önerilen dosya üzerinde yılsonuna kadar bir anlaşmayı varmak olacak. Tüzük “Avrupa’nın ortak yararına olacağı zannedilen enerji altyapısının süratle yayılmasına katkıda bulunuyor ve dolayısıyla büyüme, yatırım ve istihdamı teşvik etmede yaşamsal öneme sahip bulunuyor. Buna ek olarak Silikiotis, bütün Üye Ülkelerin enerji tecridini ortadan kaldırmada ve AB’nin enerji güvenliğini sağlamada gerekli olurken aynı zamanda yeni kaynak koridoru açarak Avrupa’nın enerji kaynaklarına katkıda bulunacak Güney-Doğu Akdeniz bölgesindeki son hidrokarbon keşifleri olasılığına izin veriyor diyor.

Öğleden sonraki oturumun sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgi, bugünkü çalışmaların tamamlanmasından sonra yapılacak basın açıklamasına eklenecek.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

Basın toplantısını buradan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

17.09.2012 - 17.09.2012