BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Birleşik tescil paketi bitiş çizgisine daha da yaklaştı
20.11.2012, 15:57 (CET)
İleri işbirliğine katılmakta olan Üye Devletler, 19 Kasım, Pazartesi günü, Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper I)’nin toplantısında oybirliği ile anlaşmaya vardılar. Aynı akşamın ilerleyen saatlerinde de, AB Parlamentosu’nun Hukuk İşleri Komitesi (JURI)’nin olağanüstü bir toplantısı, Strazburg’da yer aldı ve AB Parlamentosu’nun üyeleri, Üye Devletler tarafından üzerinde anlaşılmış olan öneri için karşı konulamaz desteklerini dile getirdiler. Bu olumlu gelişmeler karşısında, ilk Avrupa birleşik patentinin, 2014’ün başlarında sunulabileceğine dair yaygın bir iyimserlik var.

Coreper ve JURI arasında varılan dünkü anlaşma, AB yenilikçilik sanayisinin küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmek ve Avrupa ekonomisine, özellikle ekonomik bunalım zamanlarında yardım etmede belirleyici bir rol oynayabilecek araçları, Avrupa düzeyinde tedarik edebilme kapasitesini göstermek için, paylaşılmış istek temeline dayanmaktadır. Birleşik tescil (patent) paketinin sonuçta kabul edilmesinin etkisi, AB Üyesi Devletler için, daha az masraflı ve daha basit bir birleşik tescil başlığı anlamına gelecektir. Yeni sistem, AB’deki işletmeler, özellikle Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler (KOBİ’ler) için daha etkin bir tescil korumasını güvence altına almaktadır.   

Tescil paketi üzerine yapılan görüşmeler, Haziran ayındaki AB Konseyi toplantısında çok önemli bir noktaya ulaşmış ve Devlet ve Hükümet Başkanları, (Paris, Londra ve Münih’teki) Birleşik Tescil Mahkemesi’nin merkez dairesinin nerede olacağı hakkındaki uzlaşmanın hatırına, Aralık 2011’deki ilk kez okunma anlaşmasında AB Parlamentosu ile anlaşılmış bir metin olan Tescil Tüzüğü’ndeki Madde 6-8’in silinmesine karar vermişlerdi. Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın zorluğu, birlikte karara varılan yasa koyucuların güvenini yeniden kazanmak ve bir uzlaşma metnine varmaktı. Şöyle ki o metin, genel tescil paketi, yasal yönden güçlü ve sağlam bir metin olarak kalsın ve AB muktesebatı ile uyum içinde olsun.

Parlamentodan olumlu işaretler

JURI Komitesi, Tescil Paketi’nin Coreper tarafından onaylanmasından sonra, son gece Strazburg’da yer alan bir olağanüstü toplantıda, birleşik tescilin uygulanacağı durumları tartıştı. Coreper I toplantısını yöneten Sayın Yorgos Zodiatis, yeni bir madde için Konsey’e uzlaşma önerisini sundu: Birleşik Tescilin Korunması Tüzüğü’nün 5. Maddesi’ne göre, tescili elinde  bulunduranın, üçüncü tarafların, tescilin koruma sağladığı eylemlerine karşı, önleme hakkı vardır. Sözü edilen bu koruma, Üye Devletlerin bütün toprakları üzerinde güvence altına alınmıştır. Aynı zamanda, türdeş bir geçmiş mevzuat yasasına sahip olmak için, silinmiş olan Madde 6-8, (tescil paketinin bir kısmı olan) Birleşik Tescil Mahkemesi Anlaşması’na aktarılmıştır.

Konuşmacıların çoğunluğu, öneri için karşı konulamaz desteklerini dile getirdiler. Üç raportör olan Sayın Bernhard Rapkay (S&D, DE), Sayın Klaus-Henier Lehne (EPP, DE) ve Sayın Raffaele Baldassarre (EPP, IT) de, Konsey’in önerisine olan desteklerini dile getirdiler ve Parlamento’nun kırmızı çizgilerine (önerinin, Sözleşme’nin 118. Maddesi ile bağdaşması, Adalet Mahkemesi ve Parlamento’nun rolüne saygı) saygı gösterilmesini ifade ettiler. İç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu AB Komiseri, Sayın Michel Barnier de, uzlaşıyı destekledi ve 35 yıllık görüşmelerin bir sona ulaştırılması çağrısında bulundu.

JURI Başkanı Sayın Lehne’ye göre, Avrupa Parlamentosu’nun, paketin nihai metnini, resmi bir onay için sunulmasından önce, gözden geçirmesi gerekecektir. Anlaşmanın 10 Aralık’ta Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde kabul edilmesi beklenildiğinden, AB Parlamentosu, Aralık’taki genel toplantıda, siyasal gruplar tarafından herhangi bir değişikliğe tabi olmak koşuluyla, Tüzükler üzerinde bir oylama yapabilecek.

 

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Counsellor for Legal Matters on Intellectual Property
Vicky Christoforou

Cyprus Permanent Representation of the EU
Intellectual Property
Email: vchristoforou@eudep.law.gov.cy
Telefon: +32 27404031