BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - Avrupa Parlamentosu 2013 uzlaştırma prosedürünü tamamlamak için isteksiz
13.11.2012, 22:10 (CET)
A.B. 2013 bütçesi çerçevesinde, Konsey ile A.B. arasında bir konsensüs sağlanması amacıyla Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın sarf etmiş olduğu yoğun çabalara rağmen, bugün arzu edilen anlaşma elde edilemedi. 2012 için bütçe tadil tasarısı engel teşkil etmiştir. Avrupa Parlamentosu 2013 A.B. bütçesinin tartışılması için bu tasarı üzerinde bir anlaşmaya varılmasını şart koşmuştu. Böylelikle 21 günlük uzlaşma prosedürü sona ermiştir. Bu prosedür 23 Ekim'de başlamıştı. Bu prosedürün sona ermesinden sonra, Avrupa Komisyonu 2013 A.B. bütçesi için yeni bir öneri sunmak durumunda kalmıştır. Konsey 2012 yılı için 5 nolu bütçe değişiklik tasarısını kabul etmiştir. Bu tasarı İtalya'ya 670 milyon tutarında mali yardım sağlamaktadır. Bu yardım A.B. Dayanışma Fonu tarafından verilecektir. Hatırlanacağı üzere, bu senenin başlarında İtalya'da depremler meydana gelmişti.

21 günlük uzlaşma prosedürü, 2013 A.B. bütçesi üzerinde bir anlaşma sağlanmadan, bugün son bulmuştur. Kıbrıslı Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Andreas D. Mavroyiannis bu prosedürün sonuçsuz kalmasından dolayı üzüntülerini ifade etmiştir.

''Büyük bir üzüntü ile Dönem Başkanlığı'nın kaydetmiş olduğu çabaların sonuçsuz kalmış olduğunu gördüm. Dönem Başkanlığı yıllık bütçe müzakerelerini büyük bir sorumluluk duygusuyla başlatmıştır. Bir sonuç alınması için her türlü çabayı göstermiştir. Bu noktanın altını çizmek isterim. Bu çabaların bir sonucu olarak 24 Temmuz'da Konsey ortak bir pozisyon benimsemiştir''. Büyükelçi Mavroyiannis bunları belirtti.

Bugünkü sonucun esas nedenini 6 nolu bütçe değişiklik tasarısı oluşturmuştur. Avrupa Komisyonu A.B. 2012 bütçesine 9 milyar Euro'nun eklenmesini önermiştir ancak bu öneri kabul görmemiştir.

''Ne yazık ki, 2013 bütçesi 2012 için 6 sayılı bütçe değişiklik taslağının ''rehini'' durumdadır''. Kıbrıs Bakan Yardımcısı bunu vurguladı. 

''Uzlaşma prosedürü dönemi boyunca, Avrupa Parlamentosu 2013 bütçesini görüşmek istememiştir. Oysa, 2013 Bütçesi üzerinde bir anlaşmaya varılması için Uzlaşma Komitesi 23 Ekim'de bu yönde görüş ifade etmişti. Avrupa Parlamentosu 2012 için 6 nolu bütçe değişiklik taslağı üzerinde bir anlaşmasının sağlanmasını ön koşul olarak öne sürmüştür. Konsey, geçmişte olduğu gibi bugünde paketin içeriğini tartışmaya hazırdır. Bu bağlamda, ilgili tarafların ve Üye Devletlerin tüm endişelerini karşılayacak dengeli bir sonuç amaçlanmaktadır''. Elçi Mavroyiannis bunları belirtti.

Konseyin bakış açısına göre 2012 bütçe değişiklik tasarısı ile 2013 A.B. bütçesi bağlantılıdır. Bu bütçeler A.B.'nin almış olduğu önlemlerin devamını sağlamaktadır.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı perspektifinden, 2013 bütçesi için farklı bakış açıları bir uzlaşmanın sağlanmasını olanaksız kılmamaktadır.

''Bu imkânın kaybedildiğinden dolayı üzüntülüyüz. Avrupa Parlamentosu esneklik sergilememiştir''. Elçi Mavroyanis konuşmasını sonuçlandırırken şu noktanın altını çizdi: ''Bu şartlar altında Uzlaşma Komitesi Anlaşma'nın öngördüğü koşulları yerine getirememiştir''.

İtalya'ya mali yardım verilmesi kararlaştırıldı

Konsey bugün 2012 bütçesi 5 sayılı değişiklik tasarısını kabul etmiştir. Bu tasarıyı Avrupa Komisyonu önermiştir. Bu yeni tasarı İtalya'ya 670 milyon Euro'luk ekonomik yardım sağlayacaktır. Bu yardımı A.B. Dayanışma Fonu sağlayacaktır. Bu yılın başlarında İtalya depremlere sahne oldu.

Büyükelçi Mavroyiannis şunları belirtti: ''Alınan karar Konsey'in taahhütlerini yerine getirdiğini ve İtalya ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermektedir. Avrupa Parlamentosu'na yönelik iyi niyet yaklaşımına ışık tutmaktadır''.

Sıradaki adımlar

Uzlaşma Komisyonu'nun bir anlaşma sağlama noktasındaki başarısızlığı nedeniyle, Lizbon Anlaşması'nın öngördüğü üzere, Komisyon 2013 bütçe taslağı için yeni bir teklifte bulunmak zorunda. 

Bakan Yardımcısı, Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın Komisyonu'nun yeni teklifinin oluşturulması için yoğun çaba sarf edeceğini belirtti. Kendisi şunları ifade etti: ''Dönem Başkanlığı aynı azim ve kararlılıkla yıl sonuna dek dürüst bir arabulucu olarak hareket etmeye devam edecektir. Başkanlığın son gününe dek yeni teklif üzerinde bir mesafenin sağlanması için çaba sarf edecektir''.

Buna karşın, 2013 bağlarında, bütçe karara bağlanamazsa, önceki mali yıla, yani 2012 yılına ait bütçe ödeneklerinin on ikide bir eşdeğer meblağından daha fazla olmamak kaydıyla, bir meblağ her ay sarf edilebilecektir. Aşırı harcama sadece, Komisyon teklifi ve Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğunun oyuna bağlı olarak bir Konsey kararı ile sağlanabilecektir.

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER