BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Eğitim yoluyla ekonomik büyüme konusunu tartışılıyor
03.10.2012, 15:20 (CET)
Avrupa Birliği’nin eğitim ve öğretim politikaları ve bunların ekonomik büyüme ile olan ilişkisi, AB Eğitim Bakanları’nın 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’daki ‘Filokseniya’ Konferans Merkezi’nde düzenlenen Gayrı resmi Toplantıları sırasında yapacakları tartışmaların odak noktasını oluşturacak.

Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı, Bakan Sayın Yorgo Demostenus’un başkanlığında yapılacak ve toplantıya Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlik konularından sorumlu AB Komiseri Bayan Andrulla Vassiliyu da katılacak. Toplantıda, ‘Avrupa 2020’ stratejisinin uygulanmasında eğitimin rolü ve cehalet sorununa odaklanılacak. 

‘Avrupa 2020’ Stratejisinde eğitimin rolü

Küresel çapta rekabet edebilir durumda kalmak için ortaya şu çıkmıştır ki, Avrupa Birliği, ekonomi ile toplumun ilerlemesine aktif olarak katkıda bulabilecek olan ve doğru becerilere sahip daha fazla insana ihtiyaç duymaktadır.

‘Avrupa 2020’ Stratejisi, Üye Devletler için 2020 yılına kadar birlikte varılacak  iddialı hedefler belirlemekle, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir Avrupa’ya ulaşmak için, eğitim ve öğretimin önemli rolüne dikkat çekmektedir. Bu rol, ekonomik büyümenin elde edilmesinde, istihdamın standardlarını ve koşullarını iyileştirmede ve sosyal uyumda özellikle önemlidir.

'Herkes için okuryazarlık'

AB’nin Okuryazarlık ile ilgili uzmanlarının Üst Düzey Grubu tarafından hazırlanmış olan son bir rapora göre, beş Avrupalıdan biri, okuma ve yazma ile ilgili temel becerilerin gerekli düzeyine sahip değildir, çok fazla teorik bilgi öğrenmiş, ama yeterli pratik bilgiye sahip değildir, okulu erken terk etmektedir veya bir yüksek öğrenim derecesi almasına engel çıkmıştır.

Bu rapor, 5 ve 6 Eylül’de, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan “Herkes için okuryazarlık” konferansına sunulmuşve burada iki gün boyunca tartışılmıştı. Bu raporda ayrıca, Avrupa’da onbeş yaşındaki her beş kişiden birinin ve birçok erişkinin, doğru dürüst okuma yazma bilmediği, bir iş bulmalarının bu nedenle zorlaştığı ve sosyal dışlanma karşısında korumasız kaldıkları ortaya konmuştu.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bu bağlamda, tartışmanın temelini oluşturacak olan bir belge hazırladı ve Gayrı resmi Bakanlar Toplantısı’na katılacak olan Bakanların bazı görüşlerine yer verdi. Bu belge, devam etmekte olan bunalıma bağlı eğitim boşluklarının üstesinden gelmek ve gençlerin istihdamını artırmak için yeni yolların tartışılması konusunda Bakanlara çağrıda bulunarak, Avrupa mekanizmalarını mümkün olan en fazla miktarda kullanmalarını, yani Avrupa 2020 stratejisini ve “Eğitim ve Öğretim 2020” adlı stratejik işbirliği çerçevesini kullanmalarını talep etmektedir. Eğitime yapılan verimli yatırımlarla ilgili olarak, Üye Devletler arasında olumlu deneyimlerin değiş-tokuşu da aynı derecede önemlidir.

Kıbrıslı Nobel Ödülü sahibi ekonomist Dr. Hristofer Pissaridis ve AB’nin Okuryazarlık ile ilgili uzmanlarının Üst Düzey Grubu’nun üyesi Dr. Yorgo Çakalos da, toplantı sırasında resmi programdaki iki anahtar konu hakkındaki kendi deneyimlerini ve görüşlerini sunacaklar.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
EU Affairs Unit Coordinator
Niki Papadopoulou-Papa

Ministry of Education & Culture

Email: npapa@moec.gov.cy
Telefon: +357 22800697
Communications Officer
Costas Ierides

Ministry of Education & Culture

Email: cierides@moec.gov.cy
Telefon: +357 22800954

MORE INFORMATION

'Europe 2020'

'Europe 2020' Country Specific Recommendations

Literacy

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

04.10.2012 - 05.10.2012