BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – İklim değişikliğine uyum hayati önem arz etmektedir
08.07.2012, 14:02 (CET)
Çalışmalarını bugün sonlandıran gayrı resmi Çevre ve İklimsel Değişim Bakanları toplantısında iklim değişikliğine adaptasyon politikasının A.B.'nin ve Üye Devletlerin tüm politikalarına yansıması gerektiğinin altı çizildi.

Çevre ve İklimsel Değişim Bakanları iklim değişikliğine adaptasyon politikasının, enerji, ulaşım, endüstri, binalar, su ve Ortak Tarım Politikası ve Uyum Politikası çerçevesinde tüm politikalarla eş güdüm içerisinde ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.

''Adaptasyon politikasının desteklenmesi ve yoğunlaştırması için imkanlar söz konusudur. Bu A.B.'nin diğer politikaları için de geçerlidir. Bu bağlamda iklim değişikliğinin, su, kaynak arzı (enerji v.s.), göç v.s. gibi başka boyutlarının da olduğu göz önünde bulundurulmalıdır''. Bu noktanın altını Gayrı Resmi Çevre Bakanları Toplantısı Başkanı, Kıbrıs Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı, sn. Sofoklis Aletratis çizdi. Brüksel için erken hareket etmek zorunda olan, İklim Eylemi için Yetkili A.B. Komiseri, sn. Connie Hedegaard, basın toplantısına katılamadı.

Gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde, Kıbrıs Dönem Başkanlığı, ayrıca, şu sonuca varmıştır: Ana hedef esnek bir Avrupa Uyum Stratejisi'nin yaratılmasıdır. Bu strateji etkilerinin çeşitliliğini ve Üye Devletlerin güvenlik açıklarını ve uyum kapasitesini dikkate almalıdır. Ayrıca, hazırlıklar aşamasında ve ulusal strateji çerçevesinde Üye Devletlerin kat etmiş oldukları mesafede dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda, strateji, ortak inisiyatife, yardımlaşmaya ve görüş, tecrübe alışverişine önem vermelidir.

Toplantıda, ulusal uyum stratejilerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için fonların (kamusal ve özel) büyük önem arz ettiklerinin altı çizildi. Katılımcılar, Çok Yıllı Mali Çerçeve 2014-2020'nin uyum stratejilerinin fonlandırılması için büyük imkanlar sağladığı noktasında görüş birliğine vardılar. Bu çerçeve Avrupa Stratejisi'nin ve ulusal eylem planlarının uygulanmasına artı değer katmaktadır. Ancak ne var ki Avrupa'daki zor ekonomik şartlar, Üye Devletlerin bu alanda yatırım yapmasının önünde engel teşkil etmektedir.

Özel sermayenin katkısı gereklidir

Toplantıda, iklim değişikliğine uyum çerçevesinde özel sermayenin katılımının gerekli olduğunun altı çizildi. Hükumetler özel sermayenin rolünün desteklenmesi için daha çok çaba sarf etmelidirler. Bu şekilde özel yatırımların teşvikin yolu açılacaktır. Uyum önlemleri, potansiyel ihtiyaçlar ve yeni yatırım fırsatları için tüm yatırımcılara bilgi ve rehberlik hizmeti sunulması bu bağlamda önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca şu noktalar büyük önem arz etmektedir: Ulusal adaptasyon stratejileri formülasyonunda özel sektörün katılımı, seçeneklerin incelenmesi ve sigorta açısından en iyi yaklaşımın sağlanması.

Toplantıda ayrıca, Üye Devletlerin finansal araçların uyum sürecine katkısı ile ilgili şu öneriler üzerinde duruldu:

• ulusal, sektörel politikaların merkezinde entegrasyon sürecinin, ulusal projelerine ve yatırım sermayelerinin ele alınması     

• entegrasyon için araştırma ve inovasyon teknolojileri için ulusal fonların arttırılması    

• kamusal ve özel sektörün işbirliğinin sağlanması için imkanların yaratılması      

•   Üye Devletlerin Yapısal Fon Yetkili Makamlarının ve Uyum Sandığı'nın yatırımcılar için rehberlik servisi sunması ve öncelikleri belirlemesi

Toplantıda uygulamaya sokulacak olan fonlar çerçevesinde, uyum stratejilerinin mali boyutu için bilgi kapsamının genişletilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, Avrupa'nın  CLIMATE-ADAPT platformundan faydalanma, Eurostat gibi diğer yetkili makamların süreci dahil olması, eğitim süreçlerine öncelik verilmesi çok önemlidir.

Sn. Aletratis şunları vurguladı: ''Kıbrıs Dönem Başkanlığı hedefini gerçeğe dönüştürdü. Bakanlar somut öneriler üzerinde birleşti. Bu öneriler Avrupa Uyum Stratejisi'nin ve diğer politikaların oluşturulması sürecinde dikkate alınacaktır''.

 

İklim Eylemi için Yetkili A.B. Komiseri, sn. Connie Hedegaard’ın bugün yaptığı açıklamayı sağda ek olarak bulabilirsiniz.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Advisor, Communications Officer
Nikos Georgiades

Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment
Environment
Email: Ngeorgiades@moa.gov.cy
Telefon: +357 22408324

Watch the press conference here

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

 

 

BELGELER

İLGİLİ HABERLER