BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Çokyıllık Mali Çerçeve konusunda bir anlaşmaya varılması için önemli ilerleme kaydedildi
21.11.2012, 18:51 (CET)
Kıbrıs Dönem Başkanlığı, 21 Kasım, bugün, AB Parlamentosu’nun Genel Toplantısında yapılan ve sadece Çokyıllık Mali Çerçeve konusunun ele alınacağı yarınki özel AB Konseyi toplantısının hazırlıkları ile ilgili tartışma da dahil olmak üzere, çok önemli tartışmalarda müdahale edip söz alarak, 2013 yılı bütçesi üzerinde ilerlemenin olası yolları yanında, yakında Doha’da yapılacak olan İklim Değişikliği Konferansı konularına değindi. Kıbrıs’ın AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Andreas D. Mavroyannis, önümüzdeki iki gün içinde, Çokyıllık Mali Çerçeve ve ayrıca 2013 yılı bütçesi üzerinde tam zamanında bir anlaşmaya varılması için, Konsey’in iyimserliğini dile getirdi. 

AB Parlamentosu, 2014-2020 dönemi için Çokyıllık Mali Çerçeve (ÇMÇ) konusunda bir anlaşmaya varılmasını hedefleyen ve 22-23 Kasım’da yapılacak olan AB Konseyi’nin Olağanüstü Toplantısının hazırlıkları ile ilgili bir tartışma düzenledi. AB Parlamentosu milletvekilleri, AB Parlamentosu’nun Ekim ayında yapılan Genel Toplantısında kabul edilmiş olan ÇMÇ 2014-2020 konulu ara raporu temel alan ÇMÇ ile ilgili tutum ve önceliklerini bir defa daha tekrarladılar.

Büyüme ve istihdama yatırım ile Parasal Konsolidasyonu güçlendiren bir ÇMÇ

Büyükelçi Mavroyannis, müdahalesi sırasında, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın çabaları ile ÇMÇ görüşmelerine ayrılmış bulunan zamanı vurgulayarak, süreç boyunca Kıbrıs Dönem Başkanlığı ve AB Parlamentosu arasında var olan yakın ve yapıcı işbirliği üzerinde durdu. Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın amacı, bu ivmeyi korumak ve dosyayı olgunlaştırmak ve böylece bu yıl içinde bir anlaşmaya varmayı hedefleyerek, dosyayı tam bir tartışma için hazırlamak olmuştur.

Büyükelçi Mavroyannis şöyle konuştu: “AB Parlamentosu’nun, ilgili rapor üzerinde oylama yapmak için beklemek istemesini de hesaba kattığımızdan, rakamları Görüşme Kutusu’nda, ilk defa, Ekim ayı sonunda sunduk. Önerimiz, zor siyasal tercihlerle desteklenmiş olup, dengeli bir anlaşmanın yolunu açmaya çalışmaktaydı. Bunu da, dürüst bir aracı olarak sorumluluğumuzu tamamıyla üstlenerek, olabildiğince bütün paydaşların tutumlarını hesaba katarak yaptık.  

Kıbrıslı Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel olarak, inanıyorum ki, geçen birkaç ay içinde Konsey’de yapılan çalışma yanında, bütün kurumlar ve paydaşlar ile yapılan karşılıklı etkileşim, bir anlaşma için umutları kolaylaştıran önemli bir yol kat etmemizi sağladı.

Büyükelçi Mavroyannis, Dönem Başkanlığı’nın görüşünü vurgulayarak, paketin sonuçta bir uzlaşmaya doğru gidilmesine yol açması gerektiğinin altını çizdi ve şunları ekledi:

“ÇMÇ’de, AB’nin yüzyüze olduğu müthiş durumu yansıtmaktan başka çaremiz yoktur.  Ana yatırım aracımız olan ve kaçınılmaz bir şekilde cimri bir ÇMÇ ile büyüme ve istihdam için yatırımı birlikte çimentolamaya ihtiyacımız vardır.”

AB’nin gelecekteki mali çerçevesini doğru oluşturmanın önemine vurgu yapan Büyükelçi Mavroyannis, “Bu, Birlik’in güvenirliği ve yurttaşları için ve onlar adına bunu sağlama yeteneği için çok gereklidir” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konuya saygı ve onurla yaklaşıyoruz. Aynı etik yaklaşımı sürdüreceğiz ve değiştirmeyeceğiz. Alçakgönüllülük ile sorumluluğumuzu tam olarak üstleneceğiz, ama ikna etme ve değişimin katalizatörü olmaya çabalayan hırsımızla davranacağız. Fakat zorlamada veya dayatmada bulunmayacağız, biz dürüst aracılarız. Bu, bizim rolümüz ve görevimizdir.”

“Aslında bütün Üye Devletler olarak hepimiz, veto etme hakkına sahibiz ve tabii ki bu Parlamento da buna sahiptir. Ama veto, hepimizin içinde olduğu geminin altındaki tıkacı, sadece çekip alma hakkıdır ve bu yapılırsa, gemi kesinlikle batacaktır. O nedenle, bir veto tehdidi ve kısır döngüyü, erdemli bir şeyle değiştirelim ve zorluk içinde birbirimize tutunup, bu arındırıcı uygulamaya geçerek, bundan daha güçlü ve daha iyi bir durumda dışarı çıkarak, gelecek nesillere, daha iyi bir Avrupa’yı miras olarak bırakalım.”

ÇMÇ üzerinde bir anlaşma imzalamak için AB Parlamentosu’nun onayı gereklidir.

2013 yılı bütçesi üzerinde ilerlemenin olası yolları

AB Parlamentosu’nun genel toplantısı, ayrıca, 13 Kasım, Salı günü sona eren ve Barışma İşlemi içinde bir anlaşmaya varılmamasından sonra, 2013 AB Bütçesini ele almanın gelecekteki olası yollarını tartıştı. Geçen haftaki ilgili ECOFIN (Bütçe) Konseyi toplantısına başkanlık etmiş olan Büyükelçi Mavroyannis ile AB Komisyonu da tartışmalara katılmıştı.

Büyükelçi Mavroyannis, verilmiş olan zaman çerçevesi içinde olumlu bir sonuç elde etmek için, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın elinden gelen bütün çabayı koyduğunu tekrarladı, ama “kurumlarımızın her birinin 2013 bütçesi üzerinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi için yapması gereken yeterli esnekliğin” olmamasından yakındı.

Kıbrıslı Bakan Yardımcısı, özellikle 2012 için 5 numaralı bütçe değişiklik taslağı ile ilgili olarak kaydedilmiş olan ilerleme üzerinde durdu. Bu, İtalya’nın desteklenmesi için AB Dayanışma Fonu’dan 670 milyon avro’nun serbest bırakılması ile ilgiliydi.

Büyükelçi Mavroyannis, 2013 bütçesi için görüşmelere başlamadan önce, ilk olarak 2012 için 6 numaralı bütçe değişiklik taslağı konusunu ele alma konusundaki AB Parlamentosu’nun görüşü ile uyuşmuyordu ve şunları söyledi:

“Konsey, bütçeyle ilgili paketin bütün unsurlarını tartışmaya hazırdı ve hazır olmaya da devam ediyor. Fakat bütün tarafların endişelerine yanıt verecek, dengeli bir sonuç bulacaksak, bunlar birbirlerinden yalıtılmış olarak ele alınamazlar görüşünde olmayı sürdürüyoruz.”

2012 için 5 numaralı bütçe değişiklik taslağı, bu yıl için ek ödeme tahsisatlarında, fazladan 9 milyar avro’yu gerektirmektedir.

Lizbon Sözleşmesi’nde öngörüldüğü gibi, 2013 bütçesi için yeni bir öneri, AB Parlamentosu ile Konsey’in farklı tutumlarını uyuşturmada şimdiye kadar varılan ilerlemeyi hesaba katması gereken AB Komisyonu tarafından şimdi beklenilmektedir.

Büyükelçi Mavroyannis, yılbaşından önce yeni AB bütçesinin hazır olması için yeni bütçe taslağı konusunda hızlı ilerleme kaydedilmesi doğrultusunda Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu tekrarladı. Bununla beraber, bunun olabilmesi için, Dönem Başkanlığı’nın, AB Parlamentosu’nun yapıcı bir diyaloğa girme istekliliğini hesaba kattığını da vurguladı ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu sefer bunu sağlamakta başarısız olursak, toplu olarak güvenirliliğimiz tehlikeye girecektir. Neyin tehlikede olduğuna bakmadan, bir anlaşmaya varamazsak, bu kolay anlaşılamayacak. Ama ben, zorlukları yeneceğimize ve biz uzlaşmaya varacağımıza inanıyorum.”

AB, Kyoto Sözleşmesi altındaki finansman taahütlerine bağlıdır

Kıbrıslı Bakan Yardımcısı ayrıca, 26 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Doha, Katar’da yapılacak olan İklim Değişikliği Konferansı (COP 18) hakıında da bir açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı, AB Parlamentosu milletvekillerinin sorularına yanıt verirken, AB’nin Kyoto Sözleşmesi gereğince ikinci bir taahhüdü kabul ettiğini doğruladı. Ayrıca, AB’nin 2010-2020 dönemi için hızla başlatılan finansman taahhüdünü yerine getirme yolunda olduğunu göstereceğini ve 2013-2020 arasında finansman ölçeğini artırma şekilleri üzerinde yapıcı bir şekilde çalışacağını” yeniden onayladı.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Head of Programme and Policy Coordination Unit
Irene Piki

Cyprus EU Presidency Secretariat

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400145
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

19.11.2012 - 22.11.2012