BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – AB su kaynaklarını güvence altına almak için verilen siyasal taahhüt
17.12.2012, 19:44 (CET)
Avrupa’daki  Su Kaynaklarını Güvence altına alma Planı, bugün, 17 Aralık Pazartesi günü Brüksel’de yer alan Avrupa Birliği’nin Çevre ve İklim Değişikliği Konseyi’nin toplantısı sırasında yapılan kapsamlı tartışmaların konusu idi. Kıbrıs Dönem Başkanlığı altındaki bu son Çevre Konseyi toplantısında, tartışılan diğer önemli konular arasında, 2013 için Yıllık Büyüme Araştırması, önerilmiş bulunan yeni Çevre Eylem Programı ve iklim değişikliği ile ilgili bir dizi konular vardı.

Konsey toplantısına başkanlık eden Kıbrıs’ın Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sayın Sofoklis Aletraris, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın çevre ile ilgili gündeminin sonuçlarından memnuniyetini vurgulayarak, toplantıyı tamamladı. Ayrıca, Üye Devletler ve AB kurumlarıyla yapılan işbirliği ve karşılıklı etkileşim ile farklı bir özellik kazanan karşılıklılık ve destek ruhunun, daha geniş bir boyutta gerçekleşmiş olmasını takdir ettiğini söyledi.

Su Planı ve Konsey kararları, anahtar bir çevre konusunu ele almaktadır

Sayın Aletraris, “Avrupa Birliği, Avrupa’daki sulara yönelik tehlikeleri ele almaya kararlıdır” diye konuştu. Bakan’a göre, Komisyon’un Su Planı ve bugün kabul edilmiş olan Konsey Kararları, Avrupa’daki suların şimdi karşı karşıya bulunduğu ve ortaya çıkmakta olan tehditlerin üstesinden gelme çabalarında önemli bir adıma işaret etmektedir.

Bu adım, kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü günümüzde yapılan değerlendirmeler, Avrupa’daki yüzeysel su yapılarının yarısından fazlasının, “iyi çevresel durum” düzeyinin altında olarak sınıflandırıldıklarını göstermektedir. Aynı zamanda, su azlığı Avrupa’da yayılırken, hem seller ve kuraklıkların sıklığı ve yoğunluğu, hem de bunların çevresel ve ekonomik etkilerinin, geçen otuz yıl içinde artmış olduğu görülmektedir.

İklim değişikliklerine karşı mücadele bağlamında Doha’dan çıkan sonuçlar

Bu ayın başında, Doha-Katar’da yapılan İklim Değişikliği ile ilgili BM Konferansı’nın gündemindeki en önemli konu, iklim değişikliği konuları idi ve konferans kararlarında da en çok endişe duyulan bu konu oldu. Bakanlar, ayrıca, hem Doha’da başarılan işlerle ilgili, hem de Doha’da varılan anlaşmaların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmasının güvence altına alınması için Avrupa Birliği’nin atması gereken diğer adımlar konusunda tartışma yaptılar.

Doha zirvesinin en önemli sonuçları, Kyoto Sözleşmesi altında ikinci taahhüt döneminin, gelecek yılın 1 Ocak tarihinde başlaması ve iklim üzerine yeni bir evrensel bağlayıcı anlaşmaya varılması doğrultusundaki görüşmeler için yol haritasının başlaması idi.

AB’nin ekonomik ve mali politikalarının yeşillenmesi

Konsey, kaynakların etkin kullanımı ve yeşil (çevreye zarar vermeyen) büyüme konusunda, verimli bir tartışma yaptı ve gelecek bahardaki Avrupa Yarıyılını yeşillendirmeyi amaçlayan 2013 AB Konseyi toplantısına malzeme sağladı. Bu arada, çevreyle ilgili vergi almanın kullanılması, çevreye zararı olan sübvansiyonların yavaş yavaş dışlanması, enerji etkinliği, atık yönetiminin geliştirilmesi yanında, bütünleşmiş su yönetimi konuları da hedef alınan ana öncelik alanlarını oluşturmaktadır. Bakan Aletraris, “Böylesi eylemler, tartışmasız çevresel yararlarına ek olarak, ayrıca istihdam yaratılmasına katkıda bulunmada büyük potansiyele sahiptir” dedi.

Çevresel Eylem Programı ve diğer çalışmalar

Toplantı esnasında yapılmış olan diğer önemli çalışmalar arasında, önerilmiş olan yeni Çevresel Eylem Programı’nın içeriği ve öncelikleri üzerinde yapılan tartışma da vardı. Sera  gazlarının yayılımı ve arazi kullanımı, arazi kullanımında değişiklik ve ormancılık ile ilgili faaliyetlerden doğanların uzaklaştırılması ile ilgili öneri hakkında, AB Parlamentosu ile yapılan ve yasanın ilk okunmasının  anlaşma ile sonuçlanacağı beklenen görüşmelerde önemli ilerleme sağlanmış olduğunun da altı çizildi.

Sayın Aletraris, 16 Aralık Pazar günü, Bakanlar toplantısından önce, geleneksel olarak  Yeşil-10 örgüt ile yapılan toplantıya eş başkanlık yaptı ve böylelikle, Üye Devletler ve Komisyon’a, Konsey’de tartışılacak olan konular hakkında, çevre ile ilgilenen toplulukla diyaloğa girmesi için bir fırsat sağlanmış oldu.

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Advisor, Communications Officer
Nikos Georgiades

Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment
Environment
Email: Ngeorgiades@moa.gov.cy
Telefon: +357 22408324

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

17.12.2012 - 17.12.2012