BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın bülteni – Genel Konular Konseyi, Çokyıllık Mali Çerçeve’ye adanmış AB Konseyi’nin özel toplantısını hazırlıyor
19.11.2012, 09:05 (CET)
Bu hafta bütün gözler, 2014-2020 dönemi için Avrupa Birliği’nin yapacağı ve sadece Çokyıllık Mali Çerçeve (MFF) konusunu inceleyecek olan ve 22-23 Kasım’da yer alacak AB Konseyi’nin özel toplantısına çevrilecek. Toplantı, AB Konseyi Başkanı Sayın Herman Van Rompuy tarafından 13 Kasım’da yayımlanmış olan taslak kararlar temelinde, 20 Kasım, Salı günü, Brüksel’de toplanacak olan Genel Konular Konseyi (GAC) tarafından hazırlacak. Çokyıllık Mali Çerçeve konusunda çalışmayı en baştaki öncelik olarak kabul etmiş bulunan Kıbrıs Dönem Başkanlığı, önümüzdeki AB Konseyi toplantısı öncesinde konuya olumlu bakmaktadır. Dahası Genel Konular Konseyi, Salı günü, 2014-2020 dönemi için uyum politikası mevzuat paketinin öteki unsurları hakkında dördüncü kısmi genel yaklaşıma varmayı hedefleyecektir.

AB İşlerinden Sorumlu Bakanlar, 22-23 Kasım’da AB Konseyi’nin yapacağı özel toplantıyı görüşmek üzere, 20 Kasım, Salı günü, Brüksel’de toplanacak. 

Çokyıllık Mali Çerçeve ile ilgili AB Konseyi’nin Taslağı

Kıbrıs’ın AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Andreas D. Mavroyannis’in başkanlığındaki Konsey, AB Konseyi’nin Başkanı tarafından hazırlanmış olan, taslak AB Konseyi kararları temelinde, özel bir toplantı hazırlayacaktır.

Bu taslak kararlar, Çokyıllık Görüşme Kutusu’nun yerini almış olmasına karşın, yapısını ve işlevini korumaktadır, yani ana unsurları ve tercihleri ortaya koymaktadır. Çokyıllık Görüşme Kutusu’nun bütün şekilleri, taslak kararların aksine, AB Konseyi’nin dönüşümlü Başkanlıkları’nın sorumluluğu altında hazırlanmaktadır.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, 29 Ekim tarihli görüşme kutusunun son şeklinde yansıtıldığı gibi, Komisyon tarafından önerilmiş bulunan harcamaların toplam düzeyinin aşağıya doğru çekilmesinin ve bunun indirimler yoluyla yapılması gerekliliğinin kaçınılmaz olduğuna inanmaktadır.  Gözden geçirilmiş Görüşme Kutusu, indirimlerin etkilerini yansıtmak için bir başlangıç noktası idi. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bir uzlaşmaya varmak için daha büyük miktarda indirimlere ihtiyaç olduğunu kabul etmektedir. Taslak kararlar, bu yaklaşımı onaylamaktadır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından sunulmuş olan en son Görüşme Kutusu ile kıyaslandığında, Çokyıllık Mali Çerçeve’nin toplam miktarında daha fazla indirimler yapılmasını önermektedir. İndirimler, harcamaların farklı kategorilerindeki bütün başlıkları da ilgilendirmektedir. 

Bakanlar, Genel Konular Konseyi toplantısının yapılmasından bir gün önce, yani 19 Kasım’daki akşam yemeği sırasında, Avrupa Konseyi Başkanı Sayın Herman Van Rompuy ile Çokyıllık Mali Çerçeve hakkındaki görüşlerini değiş-yokuş edecekler. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, daha önceleri olduğu gibi, Konsey toplantısından önce, AB Parlamentosu temsilcileri ile görüş alış-verişinde bulunacak ve daha sonra da onları bilgilendirecektir.

Büyükelçi Mavroyannis, Genel Konular Konseyi’nin toplantısı öncesinde şöyle dedi: “Zorluklara rağmen, hâlâ daha AB Konseyi’nin 22-23 Kasım’daki Olağanüstü Toplantısı’nda bir anlaşmaya varılacağı görüşündeyim. Paydaşların, çok ihtiyaç duyulan bunalıma verilmesi gereken yanıt ile ortaya çıkma ve güvenirliliğimizi geliştirme fırsatının yitirilmesine izin vermeyeceklerinden eminim.” 

Uyum politikası mevzuat paketi ile ilgili devam eden çabalar

16 Ekim’deki Genel Konular Konseyi’nin bir önceki toplantısı sırasında, Lüksemburg’da üzerinde anlaşılmış olan, 2014-2020 dönemi için mevzuat paketi hakkındaki üçüncü kısmi genel yaklaşımdan sonra, Konsey, Salı günkü toplantısı sırasında dördüncü kısmi genel yaklaşım konusunda anlaşmaya varılmasını çok istemektedir. 

Bu kısmi genel yaklaşım, özellikle iki unsuru içerecektir:

  • Uyum politikası altındaki AB desteğinin, sağlam mali yönetim ilkesine saygı gösterdiğini güvence altına almayı hedefleyen bir mali yönetim.
  • Beş fon altındaki AB desteğinin programlanması ve koordinasyonuna stratejik yönelim sağlayacak olan ortak stratejik çerçeve.

Bu dördüncü genel yaklaşım, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın AB Parlamentosu ve Komisyonu ile yapacağı gayrıresmi üçlü görüşmeleri yoğunlaştırmasına ve yıl sonundan önce programlama ile ilgili bir ön anlaşmanın sağlanmasına olanak tanıyacaktır. Bu da, Üye Devletler ile bölgelerin, 2014-2020 arasındaki yeni dönemin programları için hazırlık çalışması yapmalarını kolaylaştıracaktır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, buna paralel olarak, Konsey düzeyinde anlaşmaya varılması gereken, geriye kalan unsurlar üzerinde ilerlemekte olan çalışmaya odaklanacaktır.

AB Konseyi’nin Aralık Toplantısının hazırlanması

Konsey, ekonomik politika konuları ve özellikle Ekonomik ve Parasal Birlik üzerinde odaklanacak olan 13 ve 14 Aralık’taki AB Konseyi toplantısının açıklamalı taslak gündemini göze alacaktır. Genel Konular Konseyi, AB Konseyi’nin 18-19 Ekim toplantısı ile ilgili olarak da, hem ekonomik politika, hem de stratejik ortaklar üzerinde odaklanacak olan izleme toplantısının konularını ele alacaktır. AB Komisyonu, bundan başka, Konsey toplantısı bağlamında, 2013 yılı çalışma programını da sunacaktır.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

İLGİLİ BELGELER

20.11.2012 - 20.11.2012