BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın bülteni – Kalkınmaya, istihdama ve sosyal bütünleşmeye destek: Sosyal partnerlerin katkısı
18.10.2012, 14:23 (CET)
Bugün, 18 Ekim günü, Brüksel'de Üçlü Sosyal Zirve gerçekleştirildi. Bu zirve Avrupa Birliği kurumları ve sosyal partnerler için kalkınma, istihdam ve sosyal bütünleşme gibi konuların ele alınması için bir fırsat oluşturmuştur. Ayrıca, bu zirve çerçevesinde, sosyal partnerlerin A.B. yönetiminin geliştirilmesinde oynadığı rol vurgulanmıştır. Üçlü Sosyal Zirve Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Büyüme ve İş için Kompakt uygulanmasındaki ilerleme gözden geçirilecek ve kalkınma ve istihdam ile ilgili diğer konular ele alınacaktır.

Bugün gerçekleştirilen zirvede Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas şunları dile getirdi: ''Bugün gerçekleştirilen Üçlü Sosyal Zirve büyük bir öneme sahiptir. Bu zirve sürekli belirsiz ve zor mali, ekonomik ve istihdam ortamında gerçekleştirilmektedir. Ekonomik kriz Avrupa çalışanlarının olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu çerçevede, genç nüfusun marjinalleşmesi tehlikesi gündeme gelmiştir. Kriz vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemiş, sosyal bütünlüğümüzü tehlikeye sokmuştur''.

Zirvede işsizlik sorununa ivedilikle ve yapıcı yaklaşımlarla eğinilmesi gerektiği gerçeğinin altı çizildi. Avrupa, istihdam bağlamında kalkınmamayı tekrardan sağlamak için, ''Avrupa 2020'' Stratejisi'nin hedefleri doğrultusunda, ivedi ve kararlı adımlar atmak zorundadır.

Zirvenin sona ermesinden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Hristofyas şunları vurguladı: ''Ortak hedefimiz adil şartlarda istihdam yaratılması ve Kalkınma ve İstihdam Paktı'nın hayata geçirilmesidir. Avrupa ekonomisinin krizden çıkması ve Avrupa'da tekrardan kalkınmanın sağlanması için sosyal partnerlerin üstlenebileceği rolü zirvede tartıştık. Ortak hedefimiz özellikle gençler için istihdam yaratılmasıdır. Gençliğin umutlarının canladırılması noktasına yoğunlaşmaktayız''.

Sosyal Partnerlerin katkısı

Zirve çerçevesinde gündeme şu mesaj gelmiştir: A.B. ve ulusal düzeyde, sosyal partnerlerin ekonomi yönetimine katılımı istihdam ve kalkınmanın sağlanması için kilit rol oynamaktadır. Avrupalı sosyal partnerler daha fazla katılım mesajı vermişlerdir. Ulusal reform planlarının tanımı ve bir bütün olarak 'Avrupa 2020' stratejisinin uygulanmasında sosyal partnerlerin uygun bir rol oynaması yönünde Avrupa sosyal partnerleri bugün bir çağrıda bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Hristofyas'a göre, sosyal diyalog ve sosyal partnerlerin rolü şüphesiz Avrupa Birliği'nin dengeli ekonomik ve sosyal politikaların başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması için gereklidir. Her alanda sosyal diyaloğa ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bütçe politikaları, işçi piyasasındaki değişiklikler ve sosyal politika reformları alanlarda sosyal diyaloğa büyük ihityaç duyulmaktadır.

Cumhurbaşkanı şunları belirtti: ''Sosyal partnerlerin yaratıcı katkısına ihtiyaç duymaktayız. Bu şekilde istihdam noktasındaki sıkıntıları azaltacak, krizden etkili bir biçimde çıkıp, kalkınmayı sağlayıp önümüzdeki on yıllık süre için belirlemiş olduğumuz hedefleri yerine getirmiş olacağız''.

Cumhurbaşkanı Hristofyas şunları ekledi: ''Daha iyi bir Avrupa için mücadelemiz ortak hedefimizdir ve bu hedef bağlamında başarıya ulaşmamız kolektif mücadeleden geçmektedir. Bu şekilde genç Avrupalılar daha umut dolu bir gelecek yaratmış olacağız''.

Sosyal diyalog için bir forum

Üçlü Sosyal Zirve 2003 yılında oluşturuldu. A.B. kurumlarıyla Avrupa sosyal partnerleri arasında üst düzeyde diyalog forumudur. Avrupa Konseyi'nin Mart ve Ekim toplantıları öncesinde, troyka, Devlet  ve Hükümet Başkanlarının (üç dönem başkanlığı: Kıbrıs, İrlanda, Litvanya) katılımıyla düzenli olarak bir araya gelir. Zirveye ayrıca istihdamdan sorumlu Bakanlar, Avrupa Konseyi ve Komisyonu Başkanları, İstihdamdan Sorumlu A.B. Komiseri, Avrupalı İşçilerin temsilcileri, sendikaları, Genel Sekreterya Başkanları ve temsilcileri katılırlar. İşverenler zirvede BusinessEurope, sendikalar ve Avrupa Ticaret Birliği Konfederasyonu (ETUC) tarafından temsil edilirler.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz