BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Açıklaması – Avrupa enerji altyapısı için yeni hareket
30.11.2012, 19:30 (CET)
Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper I) bugün, 30 Kasım Cuma günü 27 Kasım 2012’de üçlü toplantıda sonuçlanan trans-Avrupa enerji altyapısı için prensipleri onayladı. Kıbrıs Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Komisyonu ile birlikte 27 Kasım’da önerilen Tüzük üzerinde siyasi bir anlaşma sağlamıştı.

Yeni düzenleme çerçevesi, ünlü “Üye Ülkelerin yakın bölgesel işbirliği yoluyla iznin hızlandırılması ve şeffaflığı prosedürleri ve sınır ötesi maliyet paylaşımı kurallarıyla-ortak çıkar projeleri” olan -ana altyapıların zamanında gelişmesini sağlayacak. Çerçeve ayrıca bu projeler için ‘Avrupa’yı Bağlama’ tesisi altında Birliğin finansal yardımına başvurma olanağını sağlayacak.

Kıbrıs Başkanlığı, önerilen bu düzenlemeyi, enerji alanında ana öncelikleri arasına koydu ve Avrupa Konseyi’nin defalarca kabul edilmesi çağrısından hareketle acilliğini anlayarak yılsonuna kadar AP ile ilk okuma anlaşmasına varılmasını hedefledi.

Bu düzenleme, Tek Piyasa Akdi I önceliklerinden biri oluyor ve kabul edilmesi büyümeyi, istihdamı ve sürdürülebilir gelişmeyi teşvik için yaşamsal öneme sahip bulunuyor. Enerji altyapıları da iç enerji piyasasını tamamlamada, enerji ayırımını ortadan kaldırmada, kaynak güvenliğini garanti etmede ve yenilenebilir enerjinin paylaşımını artırarak sera gazı emisyonlarını azaltmada, ayrıca Birliğin 2050’ye doğru daha uzun vadede enerji sistemlerini hazırlamada yaşamsal öneme sahip.

Konsey adına tartışmalara liderlik edecek olan Kıbrıs Başkanlığı çeşitli teknik toplantılar ve AP ile üçlü görüşmeler yaptı ve özellikle izin yardım süreci ve Sistem Operatörleri Aktarımı’nın işlevsel işbirliği gibi zor konulara ortak çözümler bulunmasının izini sürdü.  İsteklilik için nihai üçlü diyalogda aynı zamanda iyi-dengeli anlaşmada genel memnuniyet belirtildi. Çok gerekli olan enerji altyapısının gelişimi için yeni hareket oluşturuldu.

Anlaşmanın uygulamaya konması için hala Konsey ve Avrupa Parlamentosu’nun resmi onayı gerekiyor. Konsey’in onayını, 2013’ün başında Avrupa Parlamentosu’nda genel kurul oylaması izleyecek.

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237