BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – AB çapında enerji altyapısı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda önemli ilerleme
03.12.2012, 14:32 (CET)
Bugün,  Brüksel’deki, Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji (TTE) Konseyi (Enerji)’nin toplantısına katılan Bakanlar, AB çapında enerji altyapısı hakkındaki Tüzük ile ilgili olarak AB kurumları ile varılmış olan önemli anlaşma hakkında bilgilendirildiler. Bundan başka, Yenilenebilir Enerji için bir Strateji hakkındaki Komisyon’un bildirisi ile ilgili Konsey sonuç kararlarını kabul ettiler.  

Kıbrıs’ın Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Sayın Neoklis Silikiyotis’in başkanlık ettiği toplantıda, Kıbrıs Dönem Başkanlığı, 27 Kasım’daki üçüncü ve son gayrı resmi üçlü görüşmede AB kurumları ile varılan ve AB çapında enerji altyapısı için kılavuz ile ilgili önerilmiş olan Tüzük hakkında da Bakanlara bilgi verdi. Konsey toplantısından sonra yapılan basın konferansında, Bakan Silikiyotis tarafından açıklanmış olduğu gibi, “Tüzük, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın anahtar önceliğidir ve sadece enerji kesimi için değil, ayrıca Avrupa’nın ekonomik iyileşmesi için de önemlidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nı teşvik etmek için temel atıldı

AB Enerji Bakanları, ayrıca, Komisyon’un Yenilenebilir Enerji için bir Strateji hakkındaki Bildirisi üzerine inşa edilmiş olan, Konsey sonuç kararlarının kabul edilmesi sayesinde, Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın daha da teşvik edilmesi için temeli de atmış oldu. Bakan Silikiyotis şunları vurguladı: “Sonuç Kararları sayesinde, Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nı elektrik piyasası ile daha iyi bütünleştirmeyi, bu kaynakları destekleme programlarını daha etkin bir duruma getirmeyi ve son olarak da uluslararası işbirliği için fırsatlardan yararlanmayı hedeflemekteyiz.

Konsey, AB Komisyonu’na bir çağrıda bulunarak, etraflı bir analiz, tartışma ve 2014’e kadar yapılması istenilen gözden geçirmenin ardından, 2020’den sonra AB’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda güvenilir ve etkin bir çerçeve sunmasını istedi. Bu çalışma, AB’nin uzun erimli, genel politika çerçevesi ile ilgili daha geniş ortamının bir parçası haline gelecektir.  

Açık denizlerdeki petrol ve gaz etkinliklerinin güvenliği

Kıbrıslı Bakan, Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında, açık denizlerdeki gaz ve petrol aramaları, keşifleri ve üretim etkinliklerinin güvenliği hakkındaki önerilmiş olan Tüzük konusunda sağlanmış önemli ilerleme hakkında da Konsey’i bilgilendirdi. Tüzük, AB denizlerinde büyük kazaların meydana gelme riskini azaltmak yanında, bu tür kazaların her şeye rağmen olması halinde sonuçlarını sınırlamayı hedeflemektedir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, önerilmiş olan Tüzüğü, önceliklere ait gündeminin ön sırasına yerleştirmiş olup, Konsey içinde ilerleme sağlamak ve AB Parlamentosu ile görüşmelere resmen başlanması için görev almak amacıyla çok çalışmış bulunuyor. Tüzük’ten Yönerge’ye yasal şekil olarak yumuşak bir biçimde geçmiş olmak, önemli bir gelişmedir.

Bunun dışında, Bakan Silikiyotis’e göre, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın çabaları, 13 Aralık tarihinde Kıbrıs’ta yer alacak olan AB ile Güney Akdeniz ülkeleri arasındaki Bakanlar Toplantısı sırasında da devam edecektir. Bakanlar Toplantısı sırasında tartışılacak olan ana konular, açık denizlerde petrol ve gaz etkinliklerinin güvenliği hakkında AB ile üçüncü ülkeler arasında işbirliği ve enerji sağlanmasına yönelik güvenliğin artırılmasıdır.  

AB Konseyi’nin ilerleme raporu

Konsey, AB Konseyi’ne altı politika alanında bir ilerleme raporu sundu: Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, İçteki Enerji Piyasası, Altyapı, Dıştaki Enerji İlişkileri ve Nükleer Enerji. Bakanlar, ilerleme raporu bağlamında, daha çok Komisyon’un “İçteki Piyasayı Çalıştırmak” başlıklı Bildirisi üzerinde görüş değiş-tokuşunda bulundular. Bakan Silikiyotis’in de işaret ettiği gibi, “Bu, Tek Pazar Yasası II altındaki 12 öncelikli eylemden biridir ve 2014 yılına kadar tamamlanması gereken içteki enerji piyasasının işleyiş durumunun değerlendirilmesi için tasarlanmıştır.”

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

YER

Council of the European Union (Justus Lipsius building)


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Brussels
Belgique/België

Telefon+32 (0)2 281 2140
Koordinatlar50.841476 4.382447