BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Ortak pazar, girişimcilik, enerji ve uluslararası ticaret kalkınmanın çok önemli ayaklarıdır
11.07.2012, 17:10 (CET)
Geçtiğimiz iki gün boyunca, enerji başlığından da sorumlu olan, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanı, Sn. Neoklis Sylikiotis, Brüksel'de, Kıbrıs Dönem Başkanlığı kapsamında, bakanlığının önceliklerini Avrupa Parlamentosunun Kanuni İşler (JURİ), İç Pazar ve Tüketici Güvenliği (İMTA), Endüstri, Araştırma ve Enerji (İTRE) ve Uluslararası Ticaret (İNTA) Komiteleri'nde tanıttı.

Fikri Mülkiyet Hakları için yasal çerçevenin modernizasyonu

Fikri Mülkiyet Hakları ve Şirketler Hukuku ile ilgili dönem başkanlığının önceliklerini sunan, Bakan Sylikiotis Konsey ile Avrupa Parlamentosu arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Bakan şunların altını çizdi: Fikri Mülkiyet Hakları için yasal çerçevenin modernizasyonu A.B.'nin yenilikçi sanayinin rekabet gücünün artırılması için bir ön koşul olarak Avrupa 2020 Stratejisi tarafından kayıt altına alınmıştır.  Kıbrıs Dönem Başkanlığı ilgili dosyaları değerlendirecek ve ilerletecektir. Bakan Silikiotis Avrupa Parlamentosu ile yakın işbirliği içinde en kısa sürede patent paketinin sonuçlandırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim kuralları çerçevesinde sürekli iyileştirmenin ve uyum çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu şekilde iş ortamının iyileştirilmesi, ekonomik büyümenin teşviki ve işletmelerin küresel pazarlarda başarıyla rekabet etmesini sağlanmaktadır.

Ortak markete vurgu

Bakan Sylikiotis, ayrıca, Kıbrıs Dönem Başkanlığı döneminde İç Pazar, Tüketici Politikası ve Teknik Uyumlaştırma alanlarında alınacak inisiyatifleri tanıttı. Başkanlığın, vatandaşları için ''Daha İyi Bir Avrupa'' hedefi doğrultusunda, Konsey, Tek Pazar Act I ve II, Kamu İhale, Mesleki Yeterlilikler, Muhasebe Direktifleri ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Online olarak Trio programında yer alan önemli dosyalar bağlamında başarı elde etmek için için Avrupa Parlamentosu ile yakın işbirliği içerisinde olacaktır.

Girişimciliğin Arttırılması

Girişimcilik ve endüstri ile ilgili olarak, sn. Sylikiotis şunları belirtti: Kıbrıs, kalkınma çerçevesinde rekabete büyük önem verecektir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Gücü Programı (Cosme) önemli politikaların geliştirilmesi, dönem başkanlığının önceliklerindendir.

Bakan Sylikiotis Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın, ekonomik kalkınma, istihdamın arttırılması ve Avrupa'da gelişim bağlamında önemli bir araç olarak A.B.'nin yeni endüstri politikası yaklaşımını destekleyeceğini açıkladı.

Trans-Avrupa Enerji Altyapısının Geliştirilmesi

Enerji konularıyla ilgili olarak bakan şu noktaların altını çizdi: Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın gündeminde Trans – Avrupa Enerji altyapısının geliştirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, gündemde Offshore Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Faaliyetlerinin Güvenliği gibi konular vardır. 2020 yılına kadar % 20 enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak "Energy Star" Topluluk Enerji Verimliliği Etiketleme Programı büyük öneme sahiptir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının daha fazla miktarda değerlendirilmesine yönelik olarak, sn. Sylikiotis 2030 yılı için olası politika seçeneklerinin ve hedeflerin değerlendirmeye tabii tutulmasını önerdi.

Uluslararası ticaret kalkınma için çok önemlidir

Bakan Sylikiotis İNTA Komitesi'nde şunları belirtti: ''Büyüme ve ekonominin toparlanması için stratejik öneme sahip olan uluslar arası ticaret, mevcut ekonomik krizin etkilerini tersine çevirmek için önemli bir rol oynayabilir''. Bakan, ayrıca, şu noktaların altını çizdi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı, A.B.'nin büyük ekonomik ortakları ile önemli ticaret anlaşmaları ve ortaklıkları, A.B.-Kanada Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması, A.B.-Çin ikili yatırım anlaşması ve  son olarak, Japonya, ABD ve Singapur gibi ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları büyük önem arz etmektedirler.