BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Açıklaması- AB’inde daha sürdürülebilir ve daha yeterli ulaşım sistemine doğru
26.10.2012, 13:06 (CET)
Gemi İşçiliği Geleneksel Uygulama Paketi’nin iki yasal önerisi için genel bir yaklaşım, AB havaalanlarında hizmette zamanı paylaştırmaya (slot) yönelik tüzük için öneri üzerinde önemli ilerleme ve kara ulaşımında kullanılan kayıt ekipmanıyla (kilometre saati) ilgili yeni düzenleme. Bunların 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Lüksemburg’da yapılacak olan ve sadece ulaşım konularına ayrılan Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji (TTE) Konseyi’nin sonuçları olması bekleniyor.

29 Ekim 2012 Pazartesi günü sadece ulaşım konularının görüşüleceği Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji (TTE) Konseyi’ne Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı SayınEfthemios Flourentzou başkanlık edecek. Konsey’in AB için daha sürdürülebilir ve daha yeterli bir ulaşım sistemine katkıda bulunacak konular üzerinde ilerleme sağlaması bekleniyor.

Denizcilik

Konsey toplantısı sırasında Gemi İşçiliği Geleneksel Uygulama Paketi (MLC 2006) incelenecek. 2006’da Uluslararası İş Teşkilatı tarafından kabul edilen MLC, gemi çalışanları için işte koruma ve kapsamlı halklar sağlanmasını amaçlıyor, uluslararası denizcilikte uygulanıyor ve sosyal yönden daha sorumlu bir denizcilik sanayini teşvik etmeye önem veriyor.

Havacılık

Havacılık konularıyla ilgili olarak da Konsey, AB  havaalanlarında hizmette zamanı paylaştırmada (slot) ortak kurallar üzerinde bir düzenleme için sunulan öneriyi görüşecek. Bu önerinin genel hedefi, kalabalık havaalanlarında zamanın kullanımında optimal paylaşımı sağlamak, böylelikle hizmeti kullananların rekabetini ve rekabet edebilirliğini adil biçimde artırmak  oluyor. Bu konuda Pazartesi günü yapılacak olan tartışmalar sırasında, Kıbrıs Başkanlığı tarafından Konsey’e sunulan uzlaşıcı öneriler esasında önemli ilerleme bekleniyor.

Kara ulaşımı

Konsey ayrıca kara ulaşımında kayıt ekipmanıyla (kilometre saati) ilgili var olan yasal çerçevenin iyileştirilmesi incelenecek. Önerilen düzenleme, sistemin güvenlik ve işlevselliğini artırmayı, elle işlemi ve sahteciliği azaltmayı, ayrıca sürücüler için idari yükü ve ulaşım sorumluluklarını azaltmayı  amaçlıyor.

 

Kara ulaşımıyla ilgili olarak önerilen, motorlu araçlar ve karavanlar için devresel trafiğe çıkabilirlik denemeleri üzerinde bir düzenleme konusunda da yönlendirme tartışması da yapılacak.

Öneri, AB içerisinde 2020’ye kadar ölümle sonuçlanan trafik kazalarının sayısının yarıya indirilmesi hedefine varılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kıbrıs Başkanlığı ayrıca Konsey’e, Kıbrıs’ta yapılan ve Başkanlığın girişimlerinin ileriye götürülüp uygulandığı gayrı resmi Bakanlar toplantısı ve diğer toplantıların sonuçları hakkında bilgi verecek.

 

 

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Head of EU Affairs Unit, Communications Officer
Vassilis Demetriades

Ministry of Communications and Works

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800256
Mobile: +357 99459601
Coordinator on Air Transport, Electronic Signatures, EU Space Policy and EU Global Navigation Systems (GNSS), Communications Officer
Konstantina Liperi

Ministry of Communications and Works

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800246

İLGİLİ BELGELER