BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – AB ulaşım sistemini iyileştirmeye bağlılık göstermek
20.12.2012, 13:10 (CET)
AB Üyesi Ülkeler, bugün, 20 Aralık 2012’de Brüksel’de yapılan ulaşım ve telekomünikasyon konularıyla ilgili Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi’nde (TTE), önemi adımlar atarak AB’nde daha etkili ve sürdürülebilir destek ve taahhütlerinin devam ettiğini gösterdiler. Ulaşım konularını görüşmek üzere Kıbrıs Başkanlığı’nda son Konsey toplantısının ilk yarısında bakanlar, motorlu araçlar için dönemsel trafiğe çıkabilirlik testleri üzerinde ortak kuralların güncelleştirilmesine ilişkin bir öneriyle ilgili genel bir yaklaşımı benimsedi ve Avrupa altyapı ağları, havacılık uydu sistemleri ve uluslararası havacılıkla ilgili konular üzerinde sağlanan ilerlemeyi inceledi.

Kıbrıs Ulaştırma ve Çalışma Bakanı Sayın Efthemios Flurentzu başkanlığındaki toplantının ilk bölümünde ulaşım konuları görüşüldü.

Karayollarını kullananları korumak ve emisyonu azaltmak

Sabah oturumunda AB Ulaştırma Bakanları, motorlu araçlar ve karavanlar için dönemsel trafiğe çıkabilirlik testleri üzerinde yasal öneri ile ilgili genel bir yaklaşıma vardılar. Bunun ana hedefi, uygun koşulları oluşturarak yol güvenliğini artırmak oluyor ve bu hedef Üye Ülkeleri daha katı kuralları uygulamada özgür bırakıyor.

Flurentzu, “Bu yasal öneri korunmasız karayolu kullanıcılarının korunmasını artırıyor, ayrıca karayolu ulaşımında emisyonun azaltılmasına katkıda bulunuyor” dedi.

Avrupa Altyapı Ağlarını Geliştirmek

Bundan başka Ulaştırma Bakanları, Avrupa altyapı ağlarının gelişimi ve güçlendirilmesi için önemli bir dosya olan Avrupa Bağlayıcı Hizmetleri’ni (CEF) oluşturan bir Tüzük önerisiyle ilgili olarak sağlanan ilerlemeyi değerlendirdi. CEF, bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve’de önerilen bir paketin parçası oluyor ve Trans-Avrupa Ulaşımı, telekomünikasyon ve enerji ağlarını artırmak için AB mali yardımı sağlanması için kuralları koyuyor.

Bakan Flurentzu, “CEF, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon ağlarının altyapı gelişimini desteklemek için projeleri finansa edecek, böylelikle büyüme potansiyelini onaylayacak, ayrıca tamamlayıcı önemle dirençli ve dinamik AB ekonomisinin belkemiği olacak.

Galileo

Konsey, iki Avrupa havacılık uydu sistemi Galileo ve EGNOS’la ilgili yeni bir mali ve idari çerçevenin kurulmasını amaçlayan yasal öneri üzerinde ilerlemeyi de değerlendirdi.

Bakan, “Galileo ve EGNOS’un ana sektörlerde AB’nin rekabet edilebilirliğine, büyümeye ve yeniğe katkıda bulunmaları bekleniyor” şeklinde konuştu.

Avrupa ve Global Havacılık Görünümünün Dönüşümü

Havacılık alanında da Ulaştırma Bakanları, ‘AB Dış Havacılık Politikası-Gelecekteki Zorlukları Ele Almak’la ilgili Komisyon İletişimi üzerinde Konsey Karalarının kabul edilmesine ilişkin uluslararası havacılık dönüşümünde uyumlu hareket için gerekli olanların altını çizdi.

Son olarak Konsey çerçevesinde, Genel Direktör Sayın David Macmillan’ın katılımında, AB ve Avrupa Hava Ulaşım Güvenliği EUROCONTROL Teşkilatı anlaşması imzalandı. Anlaşma, AB ve EUROCONTROL arasında işbirliğinin geliştirilmesi için genel bir çerçeve belirlediği, böylelikle Tek Avrupa Seması (SES) girişiminin gerçekleşmesini kolaylaştırdığı için önemli bir gelişme oluyor.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Head of EU Affairs Unit, Communications Officer
Vassilis Demetriades

Ministry of Communications and Works

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800256
Mobile: +357 99459601
Communications Officer
Konstantina Liperi

Ministry of Communications and Works

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800246
Mobile: +357 99923041

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

BELGELER

İLGİLİ BELGELER