BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Birleşik Patent ve Tek Pazar için destek
10.12.2012, 19:01 (CET)
Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin Brüksel’de yapılan öğleden sonraki oturumlarına katılan AB Bakanları, Birleşik Patent Koruma Paketi konusunda Coreper I tarafından varılmış olan tarihi anlaşmayı onayladılar. Kıbrıs’ın Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Sayın Neoklis Silikiyotis’in başkanlık yaptığı Konsey toplantısında, ayrıca, Tek Pazar Yasası II altındaki öncelikli önerilerin ikinci dalgası ile ilgili Kararlar da kabul edildi.

Konsey, bugün, Birleşik Patent Koruma Paketi ile ilgili olarak 19 Kasım’da Coreper I tarafından varılmış olan anlaşmanın siyasal açıdan onaylanmasına da karar verdi. Birleşik bir patent sisteminin oluşturulması hakkındaki tartışmaların, 30 yıldan fazla geriye gittiğinden söz eden Bakan Silikiyotis, anlaşmayı Kıbrıs Dönem Başkanlığı için büyük bir başarı olarak tanımladı ve AB Parlamentosu’nun yarın yapılacak olan genel kurul oturumunda, Tüzükler’den yana bir oylamanın yer almasına ilişkin ümidini dile getirdi.

Sayın Silikiyotis tarafından da işaret edildiği üzere, “Birleşik Patent Koruma Paketi’nin kabulü ile oluşturulacak olan yeni sistem, kesinlikle AB yenilikçilik sanayisinin rekabet edebilirliğini güçlendirmeye ve böylece AB ekonomisinin yeniden canlanmasına katkıda bulunacaktır. AB’de daha etkin bir patent korumasını ve ilgili tüzüklerin basitleştirilmesini, özellikle AB’nin küçük ve orta boyutlu işletmelerinin yararına olacak şekilde güvence altına alacaktır.”

Tek Pazar Yasası II’nin ilerletilmesi

Bakanlar, toplantıda ayrıca, Tek Pazar Yasası II altında, 3 Ekim 2012 tarihinde Komisyon tarafından sunulmuş bulunan, öncelikli önerilerle ilgili ikinci dalga hakkındaki Kararları da onayladılar. Bakan Silikiyotis şu açıklamayı yaptı: “Tek Pazar Yasası I’in önerilerle ilgili eki, ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması için tek pazarın daha da güçlendirilmesini hedeflemektedir.”

Konsey ayrıca, Tek Pazar Yasası I’in askıda bulunan mevzuatını da tartıştı ve Muhasebe Yönergesi, Mesleki Nitelikler Yönergesi ve son olarak da Tedarik ile ilgili Kamu Yönergeleri paketi hakkındaki ilerlemeleri değerlendirdi.

Sayın Silikiyotis’in de açıkladığı gibi, üç Yönerge paketi, “tedarik ile ilgili işlemleri basitleştirme, esneklik kazandırma ve bir üst dereceye yükseltme, yeni zorlukların üstesinden gelmek için kamudaki tedarik işlemlerinin stratejik kullanımı, küçük ve orta boyutlu işletmelerin piyasaya erişiminin geliştirilmesi ve son olarak yönetim de dahil, çok  geniş alanlarla ilgilidir.” Bugün Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ulaşılmış olan Tedarik ile ilgili Kamu Yönergeleri hakkındaki karmaşık paket hakkındaki genel yaklaşıma ilişkin anlaşma, iç piyasanın güçlendirilmesi ve daha da uyumlaştırılması, AB’nin her yanında büyüme ve istihdam için koşullar yaratılması için önemli bir gelişmedir.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

10.12.2012 - 11.12.2012