BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Genişleme

AB üyeliği umutları, demokratik değişim, yapısal reformlar ve bölgesel işbirliği için güçlü bir teşvik sağladı. 1957’de kurulan AB’nin, sonuncusu 2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın tam üye olarak katılmasıyla gerçekleşen beş aşaması oldu. Katılım görüşmelerini Haziran 2011’de tamamlayan Hırvatistan,  1 Temmuz 2013’te resmen AB üyeliğine kabul edilecek.

Tarihsel olarak genişleme süreci, AB’nin, hem var olan hem de yeni üye ülkeler için barış, özgürlük, istikrar ve refah içerisinde ortak bir gelecek yaratılmasına yardımcı olacak, ekonomik ve siyasi kazanımlara götürecek en önemli başarılı politikalarından biri olarak düşünülüyor.

 • Avrupa Birliği devletleriyle ilgili Anlaşma, “Üye ülkeler için ortak olan bağımsızlık, demokrasi, insan haklarına saygı ve temel özgürlükler,  hukukun üstünlüğü prensipleri”, koşulları ( Madde 6) olarak biliniyor ve “Madde 6’da (1) bildirilen prensiplere saygılı herhangi bir Avrupa Devletinin, Birliğe üye olmak için başvurabileceğini belirtiyor. Bu Avrupa Devleti, başvurusunu, Komisyon’a danıştıktan sonra ittifakla hareket edecek, tamamlayıcı üyelerin salt çoğunluğuyla (Madde 49) hareket edecek olan Avrupa Parlamentosu’nun onayını aldığı Konsey’e yapacak.

  Buna ek olarak Aralık 1993’te Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen “Kopenhag Kriteri”ne göre, aday bir ülkenin:

  • Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıkların korunmasını ve saygı gösterilmesini garanti eden istikrarlı kurumlarına,
  • İşlevi olan bir piyasa ekonomisine, Birlik içinde işte piyasa güçleriyle ve rekabet baskısıyla mücadele etme yeteneğine sahip,
  • Üyelik yükümlülüklerini üstlenme, özellikle siyasi, ekonomik ve mali birliğin hedeflerine bağlı olma yeteneğine sahip olması gerekiyor.

 • Dönem Başkanlığı süresince Kıbrıs, A.B.’nin genişleme hedefine büyük önem arz edecektir. Bu noktada ana hedef üyelik için aday olan tüm ülkelerle, özellikle müzakere sürecinde olan ülkelerle, müzakerelerde kayda değer bir gelişme elde etmektir. Türkiye’nin A.B.’ye üyeliği için müzakere süreci Ekim 2005’te, İzlanda’nın müzakere süreciyse Temmuz 2010’da başlamıştır.

  Bunların yanı sıra, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Karadağ’ın üyelik müzakerelerinin ilerlemesi için çaba sarf edecektir. Ayrıca, 2012 Mart’ında Sırbistan’a aday statüsü tanıyan Avrupa Konseyi’nin açtığı yoldan yürüyüp bu çerçevede yeni bir momentumun elde edilmesi için çalışacaktır.  

  A.B.’nin genişlemesi için elde edilmiş olan konsesus bağlamında, Avrupa perspektifinin Doğu Balkanlar’da zemin kazanması büyük önem arz etmektedir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı bu perspektifi, herhangi bir Doğu Balkan ülkesinin reformlarının seyrine bağlı olarak ilerletmek için hazır durumdadır.

  A.B.’nin genişlemesi için daha detaylı bilgi için şu linki takip edebilirsiniz:
  http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm