BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Telekomünikasyon
  • (ENISA) Enformasyon Güvenliği ve Ağı Avrupa Ajansı, AB’nin, birliğin siber güvenlik konularına yanıtıdır. Kıbrıs Başkanlığı, sanal gerçekliğin güvenliği için yeni artırılmış bir görevle ENISA’yı güçlendirmek ve modernleştirmek amacıyla ilgili yasal önerilerin değerlendirilmesi için girişim yapacaktır.

  • Avrupa Komisyonu kısa süre önce AB’ne üye 27 ülke genelinde ortak bir yaklaşım sağlamak için 2003 Kamu Hizmetleri Enformasyon (KHE) Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi dâhil açık bir veri paketi önerdi. Kıbrıs Başkanlığı, KHE Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi için sağlam destek sağlayacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından 2011’de KHE’nin ekonomik etkisiyle ilgili yürüttüğü son araştırmada, bütün doğrudan ve dolaylı ekonomik kazanımların AB genelinde 140 milyar Avro olarak tahmin edildi. KHE’nin yeniden kullanımında artış, yeni işyerlerini ve işlerini oluşturuyor ve tüketicilere para seçimi için daha fazla değer sağlıyor.

  • Önerinin amacını, “Avrupa için Dijital Gündem” ve internet hizmetlerinin potansiyelini çıkarmada 2020’nin Stratejik hedeflerini elde etmek için AB fonları aracılığıyla yüksek hızlarda Interneti birbirine bağlamada gerekli altyapının geliştirilmesi için özel yatırımı teşvik etmek oluşturuyor.

  • Çevrim içi işlemlerde güven dijital ekonomiyi desteklemede büyük önem arz etmektedir. İç piyasada elektronik işlemlerde güven ve itimatla ilgili düzenleme önerisi Avrupa için Dijital Gündemin ve Tek Piyasa Faaliyeti’nin bir parçası olan Elektronik Güven Hizmetleri Düzenlemesi, elektronik olarak etkileşimde vatandaşların, işyerlerinin ve yönetimlerin itimadını artırmayı amaçlıyor.

    Başkanlık, birlikte çalışabilirlik konuları, ayrıca e-imzaları, e-tanımlama ve e-belgeleme konularında söz konusu önerinin düzenlemesi için çalışacaktır.