BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Ulaşım
 • Takograflar

  Teklif yük ve yolcu taşımacılığında, profesyonel sürücülerin dinlenme sürelerini ve sürüş saatlerini kayıt altına alan cihaz içindir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nda hedef ilgili yönetmenliğin değiştirilmesidir. Bu bağlamda sistemin güvenirliğinin, ulaşım güvenliğinin, ulaştırma sektöründeki firmalar arasındaki rekabetin garanti altına alınması ve takograf özelliklerinin arttırılmasıyla beraber iş yükünün azaltılması başlıca hedefler arasındadır.

  Motorlu Araçların Teknik Kontrolü

  Öneri motorlu araçların ve römorklarının muayenesi ile ilgilidir. Tüm üye ülkelerde gözlemlenen yoğun trafik artışı ve tehlikelerin artışıyla beraber A.B.’nin kontrolle ilgili yönetmenliği ve kontrollerin yoğunluğunun gözden geçirmesi beklenmektedir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı ilgili öneriyi tartışmaya açacaktır.

 • Liman ve bayrak Devletleri olarak Üye Devletlerin yükümlülükleri ile ilgili olarak, Liman Devleti için Direktifin revize edilmesi, Liman Devleti için yeni bir Direktifin oluşturulması ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Deniz İş Sözleşmesinin önemli hükümlerinin Topluluk hukukuna transferi, denizcilik alanında önemli gelişmelerdir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı iki öneriyi incelemeye tabi tutacaktır. Böylece denizcilerin iş ve yaşam şartları düzelecek ve daha güvenli ve sorumlu bir iş ortamı tesis edilecektir. Daha geniş bağlamda, denizcilik endüstrisi daha sorumlu bir hale gelecektir.

 • Havaalanları için paket

  Avrupa havaalanlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak sivil havacılık için Avrupa politikasının çok önemli bir yönüdür. Dönem Başkanlığı havaalanları paketi ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ile müzakerelerde ilerleme kaydetmeyi hedeflemektedir. Bu paketi ana hedefi, havalimanlarının kalitesinin yükseltilmesi, gürültü kirliliğinin azaltılması ve havalimanlarının alanlarının daha etkili bir şekilde kullanımıdır. Bu paket toprak, gürültü ve zaman dilimleri olarak üç yasal tedbirden oluşur.

 • GMES

  Avrupa İzleme Programı (GMES) doğru ve güvenilir çevresel veriler için artan ihtiyaca Avrupa Birliği’nin bir yanıtıdır. Diğer hususların yanı sıra, program okyanusların, atmosferin ve toprak zeminlerinin durumunu izler ve iklim değişikliği ve vatandaşın güvenliği gibi konularda bir dizi veri sağlar.

  Dönem Başkanlığı, Komisyon’un girişimlerini programın gelişimini amaçlayarak teşvik edecektir.

 • Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları

  Şahısların ve malların serbest dolaşımını, ekonomik işlemlerin arttırılmasını ve sosyal bütünlüşmeyi teminat altına almayı amaçlayan ortak pazar açısından, verimli bir ulaştırma altyapısının oluşturulması çok önemlidir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın hedefi Avrupa’nın Bütünleşmesinin Kolaylaştırılması bağlamında Trans – Avrupa Ulaşım Ağları’nın gözden geçirilmesidir. Trans- Avrupa ağlarının geliştirilmesi ulaşım alanındaki yeni ihtiyaçlara cevap mahiyeti taşıyacak ve 2020 Avrupa Stratejisi hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, vatandaşlar, ulaşım sektöründeki profesyoneller ve tüm kullanıcılar için daha verimli ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine sağlamak amacıyla, ulaşım sistemlerinin birbirine bağlanmasına özel önem verilecektir.

  Galileo

  Uydu Navigasyon Sistemleri’nin (Galileo ve EGNOS) geliştirilmesi Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Uzay Ajansı ile ortaklaşa olarak başlatılmıştır. Ana hedef Amerikan GPS ve Rus GLONASS sistemlerinden Avrupa'nın teknolojik bağımsızlığını sağlamasıdır. Galileo ve EGNOS Avrupa navigasyon ve uydu pozisyonlama programlarıdır. Bu hizmetlerin ulaşım, telekomünikasyon alanlardan yanı sıra, insan ve mal güvenliği üzerinde de önemli olumlu etkilere sahip olacaktır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı 2014 - 2020 dönemi için, bu iki Avrupa uydu navigasyon programının finansmanı ve yönetimi için bir çerçeve oluşturacak olan bir Yönetmeliğin oluşturulması amacını teşvik edecektir