BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Varlıklarının müsadere kuralları, mağdurların korunması ve piyasanın kötüye kullanımı ile ilgili genel yaklaşımlar Cuma günü başlayan JHA Konseyi’nde ele alınıyor
07.12.2012, 12:09 (CET)
Adalet ve İçişleri Konseyi sabah toplantısının ikinci gününde, Konsey şu alanlarda kayda değer gelişmeler elde etmiştir: Sınır ötesi organize suçlarla mücadele ve Avrupa Birliği genelinde mağdurların haklarının güçlendirilmesi. Bakanlar şu konularda görüş birliğine varmışlardır: Suç gelirlerinin dondurulması ve el konulması ile ilgili kanun teklifleri ile ilgili genel yaklaşımlar ve hukuki konularda koruma tedbirlerinin karşılıklı tanınması. Ayrıca, iç ticaret ve piyasa manipülasyonu hakkında Direktif babında genel bir yaklaşım sağlanmıştır. Bu öneri çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma maddesi kullanıma sokulmaktadır. Bu madde  yasal bir temel olarak asgari ceza hukuku ortak kurallarını sağlamaktadır.

Avrupa Birliği’nde Suç gelirlerinin dondurulması ve el konulması ile ilgili Direktif önerisi kar getiren suçla mücadele için önem arz etmektedir. Bu konuda genel bir anlaşmanın sağlanması, genel bir yaklaşımın garanti altına alınması ve müzakerelerin sonuçlandırılması Kıbrıs A.B. Dönem Başkanlığı’nın ve Üye Devletlerin önceliklerindendir. Bugün elde edilen genel yaklaşım Avrupa Parlementosu ile yürütülecek müzakerelerin temelini oluşturacaktır.

Varolun muktesebatın kuvvetlendirilmesi

Öneri, varolan ciddi organize suçlardan elde edilen varlıkların müsadere ile ilgili müktesebatın kuvvetlendirilmesini hedeflemektedir. Amaç, sınır ötesi ve organize suç yoluyla elde edilen karların müsaderesi noktasında Üye Devletlerin yetkililerinin işini kolaylaştırmaktır. Bu şekilde ekonominin sağlamlığı ve meşruiyeti garanti altına alınmış olacaktır.

Diğer konuların yanısıra, öneri şunları içermektedir: Mahkum olan kişilerin suç faaliyetleri ile bağlantılı varlıkların müsaderesini kolaylaştırmak için hükümler, üçüncü şahıslara devredilen varlıkları kurtarmak için başvurulan tedbirlerin basitleştirilmesi ve A.B. Temel Haklar Şartı uyarınca, Üye Devletlerin makamlarının temel hakların korunması çerçevesinde hareket edebilmesi için önlemler. Bugün elde edilen genel yaklaşım Avrupa Parlamentosu ile yürütülecek müzakerelerin temelini oluşturacaktır. Direktif kabul edildikten sonra, Üye Devletler üç yıl içerisinde direktifi ulusal yasalarına uyarlamak zorunda olacaklar.

Mağdurların korunmasını garanti altına almak

Adalet ve İç İşleri Konseyi Konseyin şu önerisi hakkında da genel bir yaklaşım elde etmiştir: Hukuki konularda koruma tedbirlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin Yönetmelik. Bu öneri A.B.'de mağdurların haklarını güçlendiren bir yasama paketinin parçasıdır. Üye Devlet mevzuat geleneğindeki değişik yaklaşımları göz önünde bulunduran Yönetmelik, Avrupa koruma kararı üzerine mevcut AB mevzuatı tamamlayıcı bir nitelikte olacaktır.

A.B. Adalet Bakanları ayrıca şu konu hakkında da genel bir yaklaşıma varmışlardır: İç ticaret ve piyasa manipülasyonu üzerine Direktif önerisi (MAD). Bu şekilde Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma 83. Maddesi  (2) bir yasa teklifi için yasal bir temel olarak kullanıldığını ilk kez kullanılmaktadır. Bu madde, uyumlaştırılmış A.B. politikalarının etkin uygulanmasını garanti altına almaktadır. 

Finansal piyasalarda güveni yeniden tesis etmek

Reform suçlara karşı AB kurallarının uygulanmasının güçlendirilmesi hedefini gütmektedir. Aynı zamanda, yaptırım rejiminin piyasaların bütünlüğünü korumada etkisiz kaldığından, finansal piyasalara güveni tekrardan tesis etmek hedefini gütmektedir. Direktif ‘Market Abuse’ ilgili Tüzük önerisini tamamlayıcı niteliktedir. Bu şekilde idari yaptırımın takviyesi ile mevcut A.B. yasal çerçevesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bakanlar şu konuda genel bir yaklaşımı garanti altına almışlardır: 'iç ticaret' ve 'piyasa manipülasyonu' suçları için tanımlar. Bu şekilde Piyasanın kötüye kullanılması ile mücadele bağlamında Birliği'nin kapasitesi arttırılacaktır. Şu an kullanımda olan tanımlar yetersiz durumdadır.

Öneri çerçevesinde, suçların etkili, orantılı ve caydırıcı cezai yaptırımlara tabi olmasını sağlamak amacıyla

Üye Devletler gerekli önlemleri almak durumundadırlar. LIBOR ve EURIBOR gibi kriterlerin manipülasyonu suç olarak ele almakta ve tüzel kişilerin sorumluluğu sağlamaktadır. Önerilen mevzuat ile, Üye Devletler, piyasanın kötüye kullanımına girişenlere yardım ve yataklık edenlere, bu suçları işlemek için girişimler geliştirenlere cezai yaptırım uygulanmasını öngörmektedir.

Yönetmenlik doğal ve tüzel kişilerin Üye Devletler arasında yasal yapılarındaki farklılıklardan yararlanmasını önleyecektir.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Communications Officer
Lefki Solomontos

Ministry of Justice & Public Order

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805996

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

06.12.2012 - 07.12.2012

YER

Council of the European Union (Justus Lipsius building)


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Brussels
Belgique/België

Telefon+32 (0)2 281 2140
Koordinatlar50.841476 4.382447