BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - “Ufuk 2020”ye doğru adım atmak ve AB sanayi politikası, tüketici gündemi ve tek pazar
09.10.2012, 16:33 (CET)
10 ve 11 Ekim tarihlerinde Lüksemburg’ta yapılacak olan Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin toplantılarında tartışılacak ve üzerinde sonuç kararları alınacak konular arasında şunlar yer alıyor: “Ufuk 2020”nin mevzuat önerilerinin ikisinde uzlaşma, Anahtar Etkinleştirme Teknolojileri hakkındaki her iki Konsey kararının kabulü ve Ham Maddelerle ilgili AB Yenilikçilik Ortaklığı ve AB Tüketici Gündemi hakkındaki karar.

Rekabet Edebilirlik Konseyi (Araştırma)’nin, 10 Ekim Çarşamba günü yapacağı toplantıya, Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında araştırma dosyasının  sorumluluğunu üstlenmiş olan Kıbrıs Sağlık Bakanı Dr. Stavros Malas başkanlık edecek. Öte yandan Perşembe günü yapılacak olan Rekabet Edebilirlik Konseyi (Sanayi)’nin toplantısını da, Kıbrıs Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Neoklis Silikiyotis yönetecek.

Araştırma ve Yenilikçilik

AB Araştırma Bakanları, Dr. Malas’ın başkanlığında yapılacak olan Çarşamba günkü toplantıda, 2014-2020 dönemi için araştırma ve yenilikçilik konularındaki yeni AB fonlama programı olan “Ufuk 2020” adlı program için verilmiş iki mevzuat önerisi tartışılacaklar. Bu öneriler, Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)’nün değiştirilmiş olan Tüzüğü ve “Ufuk 2020”ye katılım ve dağılım ile ilgili Kuralları ortaya koyan Tüzük ile ilgilidir. Dr. Malas, dün yapılan basın toplantısında, “Ufuk 2020”nin bu iki tüzüğü için Konsey’de uzlaşmaya varma konusunda iyimserdi. Dr. Malas, bu önerilerden 4 tanesi için AB Parlamentosu’nun ortak kararının da gerekli olması yüzünden, “Ufuk 2020” için yapılan mevzuat önerilerine ilişkin tüm paket hakkında, Konsey’de yapılan tartışmaların zamanında tamamlanmasını sağlamak üzere, böylesi bir uzlaşmaya varmak için, zamanlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlar, öğleden sonra yapılacak oturumda, Avrupa Komisyonu’ndan konu  hakkında yapılan son iki açıklama ile bu tartışmanın kolaylaştırıcısı olan Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanmış soruları da dikkate alarak, AB Araştırma Bölgesi’nin tamamlanması için yapılması gereken eylemler hakkında görüş değiş-tokuşu da yapacaklar.

Bakanlar, ayrıca, öğle yemeği sırasında, Araştırma Altyapıları için AB Stratejik Forumu (ESFRI)’nun rolü ile bu Forum’un Yol Haritası da dahil 48 araştırma altyapı projesinin önceliği konusunda, bu grubun ilerlemesini sağlayabilmek üzere, bu Forum için yeni ve geliştirilmiş bir görev emrine olan ihtiyacı da tartışacaklar.  

Sanayi ve İç Pazar

Konsey’in, Perşembe günü Bakan Silikiyotis başkanlığında yapılacak olan oturumunda, Avrupa’da ekonomik gelişme ve istihdam yaratma için muazzam potansiyele sahip iki alan olan, Anahtar Etkinleştirme Teknolojileri ve Ham Maddelerle ilgili AB Yenilikçilik Ortaklığı konularında kararlar alması beklenmektedir.

Bakanlar, bunlara ek olarak, AB Sanayi Politikası üzerindeki görüşlerini değiş-tokuş etmeye başlayacaklar. Tartışmalara, AB Komisyonu tarafından yayımlanmış olan şu üç konudaki tebliğle başlanacak: Büyüme ve ekonomik canlanma, inşaat kesimi ve onun işletmelerinde sürdürülebilir rekabet edebilirliğe ulaşmak için strateji ve AB içinde büyüme ve istihdam için kültürel ve yaratıcı kesimlerin teşvik edilmesi. Tartışmaların amacı, Avrupa 2020 Stratejisi’nin Sanayi Politikası Öncü Girişimi’ni güncelleştirmektir.

Konsey’in, tüketicilerin korunması ile ilgili olarak da AB Tüketici Gündemi hakkında bir kararı kabul etmesi beklenmektedir. Burada, başka şeyler yanında, tüketici güvenliğini güçlendirme, bilgiyi artırma, yasaların uygulanmasını geliştirme ve tazminat güvencesini sağlama ve son olarak da politikayı toplumsal değişimle uyumlaştırma ve özellikle tüketici yasasını dijital çağa uygulama gibi yasayı günlük yaşamla ilgili kılma konularında, net politik öncelikleri belirleme niyeti söz konusudur.  

Konsey, öğleden sonraki oturumunda, kararın kabulünü hızlandırma yollarını tartışarak, Tek Pazar Yasası I’de yer alan, oniki anahtar önlemin uygulanma durumunu gözden geçirecektir. Ayrıca, Bakanlar, 3 Ekim 2012’de kabul edilmiş olan Tek Pazar Yasası II’ye dahil, öncelikli öneriler hakkında, Komisyon tarafından bilgilendirilecektir.

Bakanlar, son olarak çalışma yemeği sırasında, Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin etkinliğini artırma açısından, onun çalışma yöntemlerini geliştirmenin yollarını tartışma fırsatını bulacaklardır.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Planning Officer, Communications Officer
Charalambos Soteriou

Planning Bureau
Research and Innovation
Email: csoteriou@planning.gov.cy
Telefon: +357 22602875

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

İLGİLİ BELGELER

10.10.2012 - 11.10.2012